Lisätietoja suojauskäytännöstä ja siihen liittyvistä Windows-ominaisuuksista on osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69111 (sivu voi olla englanninkielinen).

Näitä ominaisuuksia ovat seuraavat:

  • Ryhmäkäytäntö

  • Suojausasetukset

  • Suojauksen määritys ja analysointi

  • Suojausmallit

  • Ohjattu suojauksen määritys


Sisällys