Voit käyttää tämän välilehden asetuksia tälle verkkoyhteydelle vain, jos käytössä ei ole Yleinen-välilehden Hae IPv6-osoite automaattisesti -asetus.

IP-osoitteet näyttää luettelon muista IPv6 (Internet Protocol version 6) -osoitteista, jotka voidaan määrittää tälle verkkoyhteydelle. Määritettävien IP-osoitteiden määrää ei ole rajoitettu. Tämä asetus on hyödyllinen, jos tämä tietokone on yhteydessä yksittäiseen fyysiseen verkkoon mutta tarvitsee IP-osoitteenkäsittelyn lisäasetuksia jommastakummasta seuraavista syistä:

 • Käytössä on yksittäinen looginen IP-verkko, ja tämä tietokone tarvitsee useita IP-osoitteita tiedonvälitykseen verkossa.

 • Käytössä on useita loogisia IP-verkkoja, ja tämä tietokone tarvitsee eri IP-osoitteen tiedonvälitykseen kunkin loogisen IP-verkon kanssa.

Oletusyhdyskäytävät näyttää luettelon niistä lisäoletusyhdyskäytävistä, joita voidaan käyttää tässä verkkoyhteydessä. Oletusyhdyskäytävä on paikallinen IP-reititin, jota käytetään pakettien lähettämiseen edelleen paikallisen verkon ulkoisiin sijainteihin.

Automaattinen metric-arvo määrittää, laskeeko TCP/IP automaattisesti liittymän metric-arvon, jota käytetään liittymän nopeuden perusteella. Nopeimmalla liittymällä on alhaisin metric-arvo.

Liittymän metric-arvo -kohtaan voit kirjoittaa tämän verkkoyhteyden liittymän metric-arvon. Pieni liittymän metric-arvo ilmaisee tämän liittymän käytön suuren prioriteettiarvon. Oletusarvo on 5.

Ohjeet

Ylimääräisten IP-osoitteiden määrittäminen tälle liittymälle
 1. Valitse IP-osoitteet-kohdasta Lisää.

 2. Kirjoita IP-osoite-kohtaan jokin IP-osoite.

 3. Kirjoita Aliverkon etuliitteen peitteen pituus -kohtaan aliverkon etuliitteen pituus ja valitse sitten Lisää.

 4. Toista vaiheet 1 - 3 kullekin lisättävälle IP-osoitteelle ja valitse sitten OK.

Ylimääräisten IP-osoitteiden määrittäminen tälle liittymälle
 1. Valitse IP-asetukset-välilehden Oletusyhdyskäytävät-ryhmästä Lisää.

 2. Kirjoita Oletusyhdyskäytävä-kohdassa oletusyhdyskäytävän IP-osoite Yhdyskäytävä-kohtaan. Jos haluat määrittää oletusarvoisen reitin metric-arvon manuaalisesti, poista Automaattinen metric-arvo -valintaruudun valinta ja kirjoita metric-arvo Metric-arvo kohtaan.

 3. Valitse Lisää.

 4. Toista vaiheet 1 - 3 kullekin lisättävälle oletusyhdyskäytävälle ja valitse sitten OK.

Mukautetun metric-arvon määrittäminen tälle yhteydelle
 • Poista Automaattinen metric-arvo -valintaruudun valinta ja kirjoita metric-arvo Liittymän metric-arvo -ruutuun.

Muita aiheita

Päivitetyt yksityiskohtaiset TCP/IP:n versioiden 4 ja 6 tiedot IT-asiantuntijoille ovat osoitteissa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=117437 (sivu voi olla englanninkielinen) ja https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=71543 (sivu voi olla englanninkielinen).