WMI (Windows Management Instrumentation) on tärkein Microsoft Windows -käyttöjärjestelmiä käyttävien paikallis- ja etätietokoneiden hallintatietojen ja -toimintojen lähde. WMI-hallintatietoja voi noutaa suoraan komentosarjoilla ja sovelluksilla tai yrityshallintatyökaluilla, kuten Microsoft Systems Management Server (SMS)- ja Microsoft Operations Manager (MOM) -työkaluilla. Voit käyttää millä tahansa Windows Script Hostissa toimivalla komentosarjakielellä kirjoitettuja komentosarjoja.

Windows Vista -käyttöjärjestelmästä alkaen WS-Management-protokollaa käyttävät sovellukset tai komentosarjat voivat hankkia WMI-tietoja Windowsin etähallinnan avulla.

WMI on Microsoftin versio WEBM-hankkeesta, jolla pyritään luomaan standardeja hallintatietojen käyttämiseen ja jakamiseen yritysverkossa. WMI on WBEM-yhteensopiva, ja siihen on integroitu CIM (Common Information Model) -tietomalli, joka kuvaa yrityshallintaympäristössä olevat objektit.

WMI sisältää CIM-yhteensopivan objektisäilön ja CIM-objektinhallinnan. Objektisäilö sisältää objektimääritykset, jotka antavat tietoja hallittaville laitteille ja ohjelmille. WMI-luokkia ovat esimerkiksi Win32-luokat, kuten Win32_Printer tai Win32_ComputerSystem, sekä StdRegProv, joka antaa rekisteritietoja.

CIM-objektinhallinta kerää ja käsittelee säilön objekteja ja kokoaa tietoja WMI-toimittajilta. WMI-toimittajat toimivat WMI:n sekä käyttöjärjestelmän osien, ohjaimien, sovellusten ja muiden järjestelmien välillä. Monet Windowsin järjestelmänhallintatyökalut käyttävät WMI:tä.

Muita aiheita

  • Lisätietoja WMI-hallinnan käyttämisestä etä- tai paikallistietokoneen WMI-asetusten ja suojauksen määrittämiseen on ohjeaiheessa WMI-hallinnan yleiskatsaus.

  • Lisätietoja WMI-tietoja ja -funktioita käyttävien komentosarjojen ja sovellusten kehittämisestä on ohjeaiheessa WMI (Windows Management Instrumentation).

  • Saat lisätietoja WMI:n komentorivikäyttöliittymän käyttämisestä tarkastelemalla WMI-hallinnan komentorivikäytön (Wmic.exe) ohjeita suorittamalla komentokehotteessa komennon wmic.exe -?.