לכל גורם מכיל ולכל אובייקט ברשת מצורפת ערכת מידע של בקרת גישה. מידע זה, הידוע כמתאר אבטחה, מפקח על סוג הגישה המורשית עבור משתמשים וקבוצות. ההרשאות מוגדרות בתוך מתאר האבטחה של האובייקט. ההרשאות משויכות או מוקצות למשתמשים ולקבוצות ספציפיים.

אם אתה חבר בקבוצת אבטחה שמשויכת לאובייקט, יש ברשותך יכולת מסוימת לנהל את ההרשאות עבור אותו אובייקט. עבור האובייקטים שבבעלותך, יש ברשותך שליטה מלאה. באפשרותך להשתמש בשיטות שונות, כגון Active Directory Domain Services (AD DS)‎, מדיניות קבוצתית או רשימות בקרת גישה, כדי לנהל סוגים שונים של אובייקטים.

סעיף זה כולל:

הפניות נוספות


תוכן העניינים