ייתכן שתרצה לאפשר לאנשים נוספים לנהל את מאגר ההרשאות שלך מבלי להעניק להם זכויות נוספות במערכת ההפעלה. לשם כך, השתמש בהליך הבא.

עליך להיות בעל תפקיד המשתמש מנהל מערכת במנהל ההרשאות כדי להשלים הליך זה. כברירת מחדל, חברות בקבוצה Administrators של Windows היא הרמה המינימלית הנדרשת עבור תפקיד זה. עיין בפרטים תחת "שיקולים נוספים" בנושא זה.

מתן אפשרות למשתמשים אחרים לנהל מאגר הרשאות
  1. אם יש צורך, פתח את מנהל ההרשאות.

  2. אם יש צורך, צור או פתח מאגר הרשאות.

  3. בעץ המסוף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מאגר ההרשאות ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  4. בתיבת הדו-שיח מאפיינים, לחץ על הכרטיסיה אבטחה.

  5. תחת תפקיד משתמש של מנהל ההרשאות, לחץ על מנהל מערכת.

  6. תחת משתמשים וקבוצות המוקצים לתפקיד זה, לחץ על הוספה או על הסר כדי להוסיף או להסיר משתמשים וקבוצות שלהם ברצונך להקצות תפקיד מנהל מערכת.

שיקולים נוספים

  • כדי לבצע הליך זה, דרושה לך גישה למאגר הרשאות. כברירת מחדל, לחברים בקבוצה Administrators יש הגישה הדרושה, אך מנהל ההרשאות מאפשר לך להקצות אחריות. לקבלת מידע נוסף, ראה "חומר עזר נוסף" בנושא זה.

  • יש להוסיף את כל המשתמשים או הקבוצות שהוקצו לתפקיד Policy Administrator, ‏Policy Reader, או Policy Delegated User בכל רמה (אחסון, יישום או טווח) עבור מאגר של מנהל הרשאות המאוחסן במחיצת Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)‎ גם לתפקיד Reader של AD LDS של מחיצת AD LDS זו. AD LDS נקרא בעבר Active Directory/Application Mode (ADAM)‎.

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים