במונחים הבאים נעשה שימוש לכל אורך התיעוד אודות התקנה וניהול של התקנים. בהקשר של ניהול התקנים, למונחים אלה קיימת לעיתים משמעות מיוחדת.

התקן
כל פריט ציוד שניתן לחבר לרשת או למחשב; לדוגמה, מחשב, מדפסת, מוט היגוי, מתאם או כרטיס מודם או כל ציוד היקפי אחר. התקן דורש מנהל התקן כדי לפעול עם Windows.

התנגשות התקנים
התנגשות המתרחשת כאשר משאבי מערכת זהים מוקצים לשני התקנים או יותר. משאבי מערכת כוללים קווי בקשות פסיקה (IRQ), ערוצים של גישה ישירה לזיכרון (DMA), יציאות קלט/פלט (I/O) וכתובות זיכרון.

מנהל התקן
תוכנה המאפשרת ל- Windows לקיים תקשורת עם התקן חומרה ספציפי. לפני ש- Windows יוכל לעשות שימוש בכל חומרה חדשה, יש להתקין מנהל התקן.

חבילת מנהל התקן
הקבצים הדרושים להתקנה ולקביעת התצורה של מנהל התקן. חבילת מנהל התקן יכולה לכלול תוכנית התקנה, קובץ ‎.inf וקובץ קטלוג אבטחה, בנוסף לקבצי מנהל ההתקן עצמם.

הפיכה ללא זמין
לגרום לחוסר פעילות של התקן. לדוגמה, אם תהפוך ללא זמין התקן בתצורת חומרה כלשהי, לא תוכל להשתמש בהתקן כאשר המחשב משתמש בתצורת החומרה הזו. הפיכת התקן ללא זמין משחררת את המשאבים שהוקצו להתקן.

גישה ישירה לזיכרון (DMA)
גישה לזיכרון שאינה מערבת את המיקרו-מעבד. DMA משמש לעיתים תכופות עבור מעבר של נתונים באופן ישיר בין הזיכרון והתקן היקפי כגון כונן דיסקים.

עגינה
לחבר מחשב נייד לתחנת עגינה.

מאגר מנהלי התקנים (או מאגר מנהלי התקנים מוגן)
אזור מאובטח במחשב בו Windows ממקם חבילות התקנה של מנהלי התקן לפני שהם הופכים לפעילים. יש לבצע אחסון זמני של כל חבילות מנהלי ההתקנים במאגר כחלק מתהליך ההתקנה.

הפיכה לזמין
לגרום לפעילות של התקן. לדוגמה, אם התקן כלשהו בהגדרות התצורה של החומרה זמין, ההתקן יהיה זמין לשימוש כאשר המחשב משתמש בתצורת חומרה זו.

תצורת חומרה
הגדרות של משאבים שהוקצו להתקן מסוים. לכל התקן במחשב שלך יש תצורת חומרה, שעשויה להיות מורכבת משורות IRQ, ‏DMA, יציאת קלט/פלט או הגדרות של כתובות זיכרון.

יציאת קלט/פלט (I/O)
ערוץ דרכו מועברים נתונים בין התקן לבין המיקרו-מעבד. היציאה מופיעה בפני המיקרו-מעבד ככתובת אחת או יותר של זיכרון בה ניתן להשתמש כדי לשלוח או לקבל נתונים.

התקנה
בהתייחס לחומרה, לחבר פיזית את ההתקן למחשב, לטעון מנהלי התקנים למחשב ולקבוע את התצורה של מאפיינים והגדרות של ההתקן.

פסיקה
בקשה לתשומת-לב מהמעבד. כאשר המעבד מקבל פסיקה, הוא משהה את הפעולות הנוכחיות שלו, שומר את המצב של העבודה שלו ומעביר את השליטה לרוטינה מיוחדת המוכרת כמטפלת בפסיקות, המכילה את ההוראות לטיפול במצב המסוים שגרם לפסיקה.

בקשת פסיקה (IRQ)
אות הנשלח על-ידי התקן כדי לקבל את תשומת-לב המעבד כאשר ההתקן מוכן לקבל או לשלוח מידע. כל התקן שולח את בקשות הפסיקה שלו בקו חומרה ספציפי. יש להתקין מספר IRQ ייחודי לכל התקן.

מחשב מקומי
המחשב אליו אתה מחובר כרגע כמשתמש. באופן כללי יותר, מחשב מקומי הוא מחשב אליו יש לך גישה ישירה בלי להשתמש בקו תקשורת או התקן תקשורת, כגון מתאם רשת או מודם.

כתובת זיכרון
חלק של זיכרון מחשב הניתן להקצאה להתקן או לשימוש על-ידי תוכנית או על-ידי מערכת ההפעלה. התקנים בדרך כלל מקבלים הקצאה של טווח של כתובות זיכרון.

אינו תואם הכנס-הפעל
התקן, כגון מדפסת, מודם או בקר משחק, הדורש קביעת תצורה ידנית של הגדרות חומרה לפני שהוא ניתן לשימוש. התקנים שאינם תואמים הכנס-הפעל הופכים נדירים יותר ויותר ככל שיצרנים מפסיקים את ייצורם לטובת התקני הכנס-הפעל. המונח 'אינו תואם הכנס-הפעל' בדרך כלל מתייחס לפריטי ציוד ישנים יותר.

ממשק חיבור היקפי (PCI)
מפרט שהוצג על-ידי Intel Corporation המגדיר מערכת אפיקים מקומית המאפשרת התקנה של עד 10 כרטיסי הרחבה תואמי PCI במחשב.

הכנס-הפעל
ערכה של מפרטים שפותחה על-ידי Intel Corporation המאפשרת למחשב לזהות ולקבוע את התצורה של התקן באופן אוטומטי ולהתקין את מנהלי ההתקן המתאימים.

יציאה
נקודת חיבור במחשב בה תוכל לחבר התקנים המעבירים נתונים לתוך ומחוץ למחשב.

מחשב מרוחק
מחשב אליו יש לך גישה רק באמצעות קו תקשורת או התקן תקשורת, כגון כרטיס רשת או מודם.

משאבים
באופן כללי, כל חלק של מערכת מחשב או רשת, כגון כונן דיסקים, מדפסת או זיכרון, שניתן להקצות אותו לתוכנית פועלת או לתהליך.

עבור ניהול התקנים, כל אחד מארבעה רכיבי מערכת השולטים באופן בו פועלים התקנים במחשב. ארבעה משאבי מערכת אלה הם קווי בקשות פסיקה (IRQ), ערוצים של גישה ישירה לזיכרון (DMA), יציאות קלט/פלט (I/O) וכתובות זיכרון.

אחסון זמני
התהליך של הכנסת מנהל התקן למאגר מנהלי התקנים כדי לאפשר התקנה שלו לאחר מכן. יש לבצע אחסון זמני של כל החבילות לפני שאפשר להתקין אותן. רק חשבון Administrator או חשבון משתמש בעל ההרשאות המוקצות המתאימות יכול למקם מנהל התקן במאגר. Windows בודק אם למנהל ההתקן יש חתימה חוקית במהלך האחסון הזמני.

ביטול עגינה
לנתק מחשב נייד מתחנת עגינה.

הסרת התקנה
בהתייחס לתוכנה, הפעולה של הסרת קבצים ותיקיות של תוכנית מהדיסק הקשיח והסרת נתונים משויכים מהרישום כך שהתוכנה אינה זמינה עוד.

בהתייחס להתקן, הפעולה של הסרת מנהלי ההתקן המתאימים מהדיסק הקשיח והסרה פיזית של ההתקן מהמחשב.


תוכן העניינים