נושא זה מספק הליך בו באפשרותך להשתמש כדי להוציא או לנתק בבטחה התקן נשלף.

שים לב

ניתוק או הוצאה של התקן שתומך בהסרה בטוחה ללא שימוש ביישום הסרה בטוחה לפני כן כדי להזהיר את המערכת, יכול לגרום לאובדן נתונים או לחוסר יציבות של המערכת. לדוגמה, אם התקן מנותק במהלך העברת נתונים, סביר שייאבדו נתונים. עם זאת, אם אתה משתמש בהסרה בטוחה, באפשרותך להזהיר את המערכת לפני ניתוק ההתקן או הוצאתו ובכך למנוע אובדן אפשרי של נתונים.

ניתן להשתמש בכל חשבון משתמש לביצוע הליך זה.

לשם הוצאה או ניתוק של התקן
 1. באזור ההודעות של שורת המשימות, לחץ על סמל הסרה בטוחה (סמל הוצאת חומרה באופן בטוח).

  'הסרה בטוחה' מציגה תפריט מוקפץ עם רשימה של התקני הכנס-הפעל שתומכים בהסרה בטוחה ושמחוברים כעת למערכת.

  אם אינך רואה את ההתקן הרצוי בתפריט, ההתקן שלך לא תומך בהסרה בטוחה ואין אפשרות לנתק או להסיר את ההתקן באמצעות הסרה בטוחה.

 2. ברשימת ההתקנים, בחר את ההתקן שברצונך לנתק או להוציא.

  מופיעה הודעה המציינת שכעת ניתן לנתק או להוציא את ההתקן בבטחה.

  הערה

  עבור התקני אחסון נשלפים שניתן להסירם בבטחה כשהמחשב פועל, כברירת מחדל המחשב הופך אחסון במטמון של כתיבה ללא זמין. המחשב עושה זאת כדי שתהיה אפשרות להסיר את ההתקנים ללא אובדן נתונים.


תוכן העניינים