מדיניות קבוצתית מאפשרת לך לשייך קובץ Scripting אחד או יותר לארבעה אירועים מופעלים:

  • הפעלת מחשב

  • כיבוי מחשב

  • כניסת משתמש

  • יציאת משתמש

באפשרותך להשתמש בקבצי script של Windows PowerShell או לכתוב קבצי script בכל שפה אחרת הנתמכת על-ידי מחשב הלקוח. ניתן להשתמש גם בשפות התומכות ב- Windows Script Host (WSH), לרבות VBScript ו- Jscript.

סעיף זה מכיל את הנושאים הבאים:

שיקולים נוספים

  • לקבלת מידע נוסף אודות Scripting, עיין במרכז לקבצי Script של מדיניות קבוצתית (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66013) (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

  • עורך מדיניות קבוצתית מקומית ויישום ה- Snap-in של "קבוצת תוצאות של מדיניות" זמינים ב- Windows Server 2008 R2 וב- Windows 7 Professional‏, Windows 7 Ultimate ו- Windows 7 Enterprise. לקבלת מידע נוסף, ראה https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.