סעיף זה מכיל קישורים למידע נוסף אודות המדיניות הקבוצתית וטכנולוגיות קשורות.

  • עבור המרכז הטכני למדיניות קבוצתית, ראה https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66015. אתר אינטרנט זה מספק נקודת כניסה עבור תיעוד של מדיניות קבוצתית, לרבות מידע אודות פריסה, פעולות, הדרכה, תמיכה וקהילות.

  • להפניה של הגדרות מדיניות קבוצתית, ראה https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131389. מסמך זה מפרט את ההגדרות של המדיניות הקבוצתית המתוארות בקבצים של תבניות מנהליות (‎.admx או ‎.adml) והגדרות אבטחה. לרבות כל הגדרות המדיניות של התבנית המנהלית עבור Windows Server® 2008 R2 ועבור Windows® 7.

  • עבור קבצי Script לדוגמה של GPMC, ראה https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=65841. קבוצה זו של קבצי Script לדוגמה, מספקת דוגמאות לאופן השימוש בממשקים אלה עבור בעיות מנהליות אמיתיות; תרחישים אפשריים זמינים כחבילה להורדה.