'עורך המדיניות הקבוצתית המקומית' מאפשר לך לשנות את הקריטריונים להצגה של הגדרות המדיניות של התבנית המנהלית. כברירת מחדל, העורך מציג את כל הגדרות המדיניות, לרבות הגדרות מדיניות שאינן מנוהלות. יחד עם זאת, באפשרותך להשתמש במסנני המאפיינים כדי לשנות את האופן שבו 'עורך המדיניות הקבוצתית המקומית' מציג את הגדרות המדיניות של התבנית המנהלית.

קיימים שלושה מסנני מאפיינים כוללניים שבהם תוכל להשתמש כדי לסנן את התבניות המנהליות. מסנני מאפיינים אלה כוללים:

מנוהל

קיימים שני סוגים של הגדרות מדיניות של תבנית מנהלית: מנוהל ולא מנוהל. השירות 'לקוח מדיניות קבוצתית' קובע את הגדרות המדיניות המנוהלות ומסיר הגדרת מדיניות כשכבר אינה בטווח של המשתמש או של המחשב.

השירות 'לקוח מדיניות קבוצתית' אינו קובע הגדרות מדיניות לא מנוהלת. הגדרות מדיניות אלה הן מתמשכות. השירות 'לקוח מדיניות קבוצתית' אינו מסיר הגדרות מדיניות לא מנוהלת, גם אם הגדרת המדיניות אינה בטווח של המשתמש או של המחשב. בדרך כלל, אתה משתמש בסוגים אלה של הגדרות מדיניות כדי להגדיר את תצורת האפשרויות עבור רכיבי מערכת ההפעלה שאינם מותאמים לשימוש במדיניות. כמו-כן, באפשרותך להשתמש בהגדרות מדיניות לא מנוהלת עבור הגדרות יישומים.

מסנן המאפיינים 'מנוהל' כולל שלושה מצבים: כלשהי, כן ולא. הגדרת מסנן מאפיינים זה ככלשהי גורם ל'עורך המדיניות הקבוצתית המקומית' להציג את כל הגדרות המדיניות של התבנית המנהלית. הגדרת מסנן מאפיינים זה ככן גורם לעורך להציג רק את הגדרות המדיניות המנוהלות של התבנית המנהלית, תוך הסתרת כל הגדרות המדיניות הלא מנוהלות של התבנית המינהלית. הגדרת מסנן מאפיינים זה כלא גורם לעורך להציג רק את הגדרות המדיניות הלא מנוהלות של התבנית המנהלית, תוך הסתרת כל הגדרות המדיניות המנוהלות של התבנית המינהלית.

כדי להגדיר את מסנן המאפיינים 'מנוהל' של 'תבניות מנהליות'
 1. פתח את עורך מדיניות קבוצתית מקומית.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תבניות מנהליות שנמצא תחת תצורת מחשב/תבניות מנהליות או תצורת משתמש/תבניות מנהליות. לחץ על אפשרויות מסנן.

 3. ברשימה מנוהל, לחץ על המסנן המתאים.

 4. לחץ על אישור כדי להחיל את הגדרות המסנן החדשות וסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות מסנן.

נקבעה תצורה

באפשרותך להגדיר את התצורה של הגדרות המדיניות של התבנית המנהלית לאחד משלושת המצבים: לא נקבעה תצורה, זמינה ולא זמינה. לא נקבעה תצורה הוא מצב ברירת המחדל עבור כל הגדרות המדיניות. הגדרות מדיניות שהוגדרו כלא נקבעה תצורה אינן משפיעות על משתמשים או על מחשבים. הפיכתה של הגדרת המדיניות של תבנית מנהלית לזמינה מפעילה את הגדרת המדיניות. כאשר היא זמינה, הפעולה המתוארת בכותרת הגדרת המדיניות מוחלת על המשתמש או על המחשב. כאשר היא לא זמינה, הפעולה ההפוכה המתוארת בכותרת הגדרת המדיניות מוחלת על המשתמש או על המחשב. בדרך כלל, הגדרות המדיניות לא נקבעה תצורה ולא זמינה נותנות את אותן תוצאות. ההבדל הוא שהגדרות המדיניות לא נקבעה תצורה אינן מוחלות על המשתמש, בעוד שהגדרות המדיניות לא זמינה מוחלות על משתמש.

כל הגדרת מדיניות של תבנית מנהלית מספקת מידע מפורט אודות המצבים זמינה, לא זמינה ולא נקבעה תצורה. באפשרותך להציג מידע זה בחלונית העזרה של כל הגדרת מדיניות של תבנית מנהלית. לחילופין, באפשרותך להציג מידע זה עבור הגדרת המדיניות שנבחרה ב'תצוגה המורחבת' של העורך.

מסנן המאפיינים 'נקבעה תצורה' כולל שלושה מצבים: כלשהי, כן ולא. הגדרת מסנן מאפיינים זה ככלשהי גורם ל'עורך המדיניות הקבוצתית המקומית' להציג את כל הגדרות המדיניות של התבנית המנהלית והיא הגדרת ברירת המחדל עבור מסנן זה. הגדרת מסנן מאפיינים זה על כן גורם לעורך להציג רק את הגדרות המדיניות שנקבעה להן התצורה של התבנית המנהלית, תוך הסתרת כל הגדרות המדיניות שלא נקבעה להן תצורת התבנית המינהלית. הגדרת מסנן מאפיינים זה על לא גורם לעורך להציג רק את הגדרות המדיניות שלא נקבעה להן התצורה של התבנית המנהלית, תוך הסתרת כל הגדרות המדיניות שנקבעה להן תצורת התבנית המינהלית.

כדי להגדיר את מסנן המאפיינים 'נקבעה תצורה' של 'תבניות מנהליות'
 1. פתח את עורך מדיניות קבוצתית מקומית.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תבניות מנהליות שנמצא תחת תצורת מחשב/תבניות מנהליות או תצורת משתמש/תבניות מנהליות. לחץ על אפשרויות מסנן.

 3. ברשימה נקבעה תצורה, לחץ על המסנן המתאים.

 4. לחץ על אישור כדי להחיל את הגדרות המסנן החדשות וסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות מסנן.

עם הערות

כל הגדרת מדיניות של תבנית מנהלית כוללת מאפיין הערה. המאפיין 'עם הערות' מאפשר לך להזין טקסט הקשור להגדרת מדיניות מסוימת.

מסנן המאפיינים 'עם הערות' כולל שלושה מצבים: כלשהי, כן ולא. הגדרת מסנן מאפיינים זה ככלשהי גורם ל'עורך המדיניות הקבוצתית המקומית' להציג את כל הגדרות המדיניות של התבנית המנהלית והיא הגדרת ברירת המחדל עבור מסנן זה. הגדרת מסנן מאפיינים זה על כן גורם לעורך להציג רק את הגדרות המדיניות של התבנית המנהלית, הכוללות הערות תוך הסתרת כל הגדרות המדיניות של התבנית המינהלית ללא הערות. הגדרת מסנן מאפיינים זה על לא גורם לעורך להציג רק את הגדרות המדיניות של התבנית המנהלתית שאינן כוללות הערות תוך הסתרת כל הגדרות המדיניות של התבנית המינהלית עם הערות.

כדי להגדיר את מסנן המאפיינים 'עם הערות' של 'תבניות מנהליות'
 1. פתח את עורך מדיניות קבוצתית מקומית.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תבניות מנהליות שנמצא תחת תצורת מחשב/תבניות מנהליות או תצורת משתמש/תבניות מנהליות. לחץ על אפשרויות מסנן.

 3. ברשימה עם הערות, לחץ על המסנן המתאים.

 4. לחץ על אישור כדי להחיל את הגדרות המסנן החדשות וסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות מסנן.

שיקולים נוספים

 • כדי לבצע הליך זה, דרושה הרשאת עריכה לעריכת אובייקט מדיניות קבוצתית (GPO). כברירת מחדל, לחברים בקבוצת האבטחה Domain Administrators, בקבוצת האבטחה Enterprise Administrators או בקבוצת האבטחה Group Policy Creator Owners, יש הרשאת עריכה הגדרה לעריכת אובייקט מדיניות קבוצתית (GPO).

 • מסננים הם כוללניים, לכן בחר בפריטים שברצונך להציג ולא בפריטים שאתה רוצה שיוסרו.

 • מסננים אינם פועלים עם תבניות מנהליות קלאסיות.

 • עורך מדיניות קבוצתית מקומית ויישום ה- Snap-in של "קבוצת תוצאות של מדיניות" זמינים ב- Windows Server 2008 R2 וב- Windows 7 Professional‏, Windows 7 Ultimate ו- Windows 7 Enterprise. לקבלת מידע נוסף, ראה https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.