'עורך המדיניות הקבוצתית המקומית' מספק את האפשרות לסנן את הגדרות המדיניות של התבנית המנהלית על בסיס:

  • הגדרות המדיניות 'מנוהל', 'נקבעה תצורה' או 'עם הערות'.

  • מילות מפתח בתוך הכותרת, טקסט העזרה או הערה של הגדרות המדיניות.

  • פלטפורמה או דרישות יישום של הגדרות מדיניות.

החל מסננים על הגדרות מדיניות של תבנית מנהלית כאשר ברצונך למצוא הגדרת מדיניות מסוימת או כאשר ברצונך להגביל את מספר הגדרות המדיניות המוצגות ב'עורך המדיניות הקבוצתית המקומית'.

סעיף זה מכיל את הנושאים הבאים:

שיקולים נוספים

  • עורך מדיניות קבוצתית מקומית ויישום ה- Snap-in של "קבוצת תוצאות של מדיניות" זמינים ב- Windows Server 2008 R2 וב- Windows 7 Professional‏, Windows 7 Ultimate ו- Windows 7 Enterprise. לקבלת מידע נוסף, ראה https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.

חומרי עזר נוספים