השתמש בכרטיסיה זו כדי להגדיר אפשרויות עבור מסנני ISAPI. מסנן ISAPI הוא תוכנית שמגיבה לאירועים במהלך עיבוד של בקשת HTTP. הטבלה מפרטת את המצב (שיכול להיות מופעל או מושבת), שם הקובץ והעדיפות לטעינה לזיכרון של המסנן. באפשרותך לשנות את סדר הביצוע של מסננים רק בעלי אותה עדיפות.

חשוב

אם תוסיף או תשנה מסנן ברמה הגלובלית, יהיה עליך להפעיל מחדש את Internet Information Services (IIS) כדי לטעון את המסנן החדש. אם הוספת או שינית מסנן ברמת אתר האינטרנט, המסנן לא ייטען עד שתישלח בקשה לאתר האינטרנט.

הוסף

לחץ כדי להוסיף מסנן ISAPI קיים על-ידי עיון לאיתור קובץ ההפעלה וציון שם ידידותי.

הסר

לחץ כדי להסיר את מסנן ISAPI הנבחר כעת מרשימת טעינה זו.

ערוך

לחץ כדי לשנות את המאפיינים של מסנן ISAPI הנבחר כעת.

הפוך ללא זמין

לחץ כדי למנוע את טעינת מסנן ISAPI הנבחר כעת, אך להשאיר אותו ברשימת המסננים.

הזז למעלה

לחץ כדי להעביר את המסנן הנבחר כעת למיקום גבוה יותר בסדר הביצוע.

הזז למטה

לחץ כדי להעביר את המסנן הנבחר כעת למיקום נמוך יותר בסדר הביצוע.

נושאים קרובים

כדי ללמוד עוד על מסנני ISAPI, עיין בתיעוד המקוון של IIS 6.0(ייתכן שהדף יוצג באנגלית) ב- Microsoft Windows Server TechCenter.


תוכן העניינים