השתמש בתיבת הדו-שיח הגדרת אישורים כדי להגדיר את IIS להשתמש בשם משתמש וסיסמה של שרת Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)‎.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם משתמש

הקלד את השם של החשבון שבו ברצונך ש- IIS ישתמש כדי לגשת לשרת SMTP.

סיסמה

הקלד את הסיסמה המשויכת לשרת SMTP.

אשר סיסמה

הקלד שוב את הסיסמה המשויכת לשרת SMTP.

למידע נוסף


תוכן העניינים