השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת פקד מותאם אישית ועריכת פקד מותאם אישית כדי לציין או לערוך את מיפוי הקידומת/מרחב השמות של התג עבור פקד מותאם אישית שבו ייעשה שימוש בדפים מרובים ביישום. השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת פקד משתמש ועריכת פקד משתמש כדי לקבוע תצורה של פקדי משתמש, המשמשים כגורמים מכילים שבהם ניתן להציב סימונים ופקדי שרת אינטרנט.

לקבלת מידע נוסף אודות פקדי משתמש ופקדים מותאמים אישית, ראה מבט כולל על פקדי משתמש של ASP.NET (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

קידומת תג

הצגת קידומת התג המוקצית לפקד <aspSample: >

מרחב שמות

הגדרת מרחב השמות שאליו שייך הפקד המותאם אישית. זהו אותו מרחב שמות שצוין בקוד היישום.

תיבה זו זמינה עבור פקדים מותאמים אישית בלבד.

הרכבה

הגדרת שם ההרכבה שבה מוגדר סוג פקד מותאם אישית.

תיבה זו זמינה עבור פקדים מותאמים אישית בלבד.

שם תג

ציון שם התג של פקד המשתמש

תיבה זו זמינה עבור פקדי משתמש בלבד.

נתיב פקד משתמש ‎(.ascx)

ציון נתיב הקובץ של פקד המשתמש

תיבה זו זמינה עבור פקדי משתמש בלבד.

למידע נוסף


תוכן העניינים