השתמש בדף התכונות יישומים כדי לנהל את הרשימה של יישומים באתר.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים. חפש ברשימה על-ידי הקלדת קריטריוני חיפוש בתיבה מסנן, הרחב את הרשימה בצע כדי לבחור את השדה שבו תבצע את החיפוש ולאחר מכן לחץ על בצע או הקש ENTER. לחץ על הצג הכל כדי להסיר קריטריוני סינון.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

נתיב וירטואלי

הצגת הנתיב הווירטואלי שהיה בשימוש בכתובת URL כדי לגשת ליישום.

נתיב פיזי

הצגת הנתיב הפיזי של הספריה שמאחסנת את תוכן היישום.

אתר

הצגת אתר האינטרנט שאליו שייך היישום.

מאגר יישומים

הצגת מאגר היישומים שבו היישום פועל.

רכיבי חלונית הפעולות

הטבלה הבאה מתארת את הפעולות הזמינות בעת חיבור לשרת.

כאשר אתה מחובר לאתר ובוחר יישום בדף יישומים, הפעולות הזמינות הן עיון והצגת ספריות וירטואליות.

שם רכיבתיאור

הוספת יישום

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת יישום שבה ניתן להוסיף יישום.

הגדרת ערכי ברירת מחדל של יישום

פתיחת תיבת הדו-שיח ערכי ברירת מחדל של יישום שבה באפשרותך לקבוע תצורה של הגדרות ברירת מחדל החלות על כל היישומים.

שינוי מאגר יישומים

פתיחת תיבת הדו-שיח בחירת מאגר יישומים שבה באפשרותך לשנות את מאגר היישומים שאליו שייך היישום הנבחר. פעולה זו היא הפעולה היחידה הזמינה בדף יישומים שמוצגת בעת הצגת יישומים במאגר יישומים. פעולה זו אינה זמינה בדף יישומים שמוצגת בעת הצגת יישומים באתר.

סיור

פתיחת הספריה הפיזית (בסייר Windows) הממופית לספריה הווירטואלית המשמשת כבסיס עבור היישום הנבחר.

עריכת הרשאות

פתיחת תיבת הדו-שיח 'מאפייני Windows' עבור הספריה הפיזית הממופית לספריה הווירטואלית הבסיסית עבור היישום הנבחר.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

עיון

פתיחת היישום הנבחר בדפדפן אינטרנט.

הגדרות בסיסיות

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת יישום שבה באפשרותך לערוך את ההגדרות שצוינו כאשר היישום נוצר.

הגדרות מתקדמות

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרות מתקדמות שבה באפשרותך לקבוע תצורה של הגדרות מתקדמות עבור היישום הנבחר.

הצגת ספריות וירטואליות

פתיחת דף התכונות ספריות וירטואליות שבו באפשרותך להציג את הספריות הווירטואליות השיייכות ליישום הנבחר.

למידע נוסף


תוכן העניינים