השתמש באימות של Windows רק בסביבת אינטרא-נט. אימות זה מאפשר לך להשתמש באימות בתחום Windows כדי לאמת חיבורי לקוח.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

אימות Windows

בחר כדי לנהל את אימות Windows.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הפוך לזמין

הפעלת אימות Windows.

הפוך ללא זמין

כיבוי אימות Windows.

הגדרות מתקדמות

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרות מתקדמות שבה ניתן להפעיל או להשבית אימות מצב ליבה ולקבוע תצורה של הגדרות 'הגנה מורחבת'. באפשרותך לבצע פעולה זו רק בעת הפעלת אימות Windows מתוך הרשימה בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים