השתמש דף התכונות הוספת מסמך ברירת מחדל כדי להוסיף שם קובץ לרשימת מסמכי ברירת המחדל.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם

הקלד את שם הקובץ או נתיב יחסי שברצונך להוסיף לרשימת מסמכי ברירת המחדל. ערך זה נוסף לתחילת הרשימה.

למידע נוסף


תוכן העניינים