השתמש בדף התכונות ספריות וירטואליות כדי לנהל רשימה של ספריות וירטואליות ביישום.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה בדף התכונות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

נתיב יישום

הצגת היישום שמכיל כל ספריה וירטואלית.

נתיב וירטואלי

הצגת הנתיב הווירטואלי שנמצא בשימוש בכתובת URL כדי לגשת אל הספריה הווירטואלית.

נתיב פיזי

הצגת הנתיב הפיזי של הספריה שמאחסנת את תוכן הספריה הווירטואלית.

זהות

הצגת שם המשתמש של הזהות המותאמת אישית (אם מוגדרת) המשמשת לגישה לתוכן מהספריה הפיזית הממופית לספריה הווירטואלית. אם הזהות נשארת ריקה, נעשה שימוש באימות מעבר כדי לגשת לתוכן.

רכיבי חלונית הפעולות

הטבלה הבאה מתארת את הפעולות הזמינות בעת חיבור לשרת. כאשר אתה מחובר לאתר או ליישום ובוחר ספריה וירטואלית בדף ספריות וירטואליות, הפעולה הזמינה היחידה היא עיון.

שם רכיבתיאור

הוספת ספריה וירטואלית

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת ספריה וירטואלית שבה ניתן להוסיף ספריה וירטואלית

הגדרת ערכי ברירת מחדל של ספריה וירטואלית

פתיחת תיבת הדו-שיח ערכי ברירת מחדל של ספריה וירטואלית שבה ניתן לקבוע תצורה של הגדרות ברירת המחדל החלות על כל הספריות הווירטואליות ברמה הנוכחית ומטה.

סיור

פתיחת הספריה הפיזית (בסייר Windows) הממופית לספריה הווירטואלית הנבחרת.

עריכת הרשאות

פתיחת תיבת הדו-שיח 'מאפייני Windows' עבור הספריה הפיזית הממופית לספריה הווירטואלית הנבחרת.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

עיון

פתיחת הספריה הווירטואלית הנבחרת בדפדפן אינטרנט.

הגדרות בסיסיות

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת ספריה וירטואלית שבה באפשרותך לערוך את ההגדרות שצוינו כאשר הספריה הווירטואלית נוצרה.

הגדרות מתקדמות

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרות מתקדמות שבה באפשרותך לקבוע תצורה של הגדרות מתקדמות עבור הספריה הווירטואלית הנבחרת.

למידע נוסף


תוכן העניינים