השתמש בדף התכונות רישום FTP כדי להגדיר תכונות כניסה ברמת השרת או האתר וכדי לקבוע הגדרת רישום.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

קובץ יומן אחד לכל:

ציון אם יש להשתמש בקובץ יומן רישום יחיד עבור שרת ה- FTP כולו, או אם יש להשתמש בקבצי יומן רישום נפרדים עבור כל אתר בנפרד. האפשרויות הן:

שרת - ציון כי יש להשתמש בקובץ יומן רישום יחיד עבור שרת ה- FTP כולו.

אתר ציון כי יש להשתמש בקבצי יומן רישום שונים עבור כל אתר FTP.

הערה

שימוש בקובץ יומן רישום יחיד עבור השרת עשוי להועיל כאשר אתה משתמש בכלי שירות לניתוח, אך במצב זה עלולים להיווצר קבצי יומן רישום גדולים יותר שעלולים להתחיל להשפיע על הביצועים הכוללים של שרת ה- FTP.

בחר שדות W3C

הצגת תיבת הדו-שיח מידע לרישום .

הערה

גירסה זו של שרת ה- FTP תומכת רק בתבנית קובץ יומן הרישום W3C Extended.

ספריה

ציון תיקיית הבסיס שבה יש לאחסן קבצי יומן רישום.

הערה

בעת שימוש בקבצי יומן רישום נפרדים לכל אתר בנפרד, תיקיית הבסיס תצורף עם שם השירות ומזהה ייחודי עבור האתר. לדוגמה, ייתכן שמזהים אלה יצורפו: FTPSVC1 או FTPSVC2.

קידוד

ציון קידוד הקבצים עבור קבצי יומן הרישום. האפשרויות הן:

UTF-8 - אפשרות לכלול תווים בעלי בית יחיד ותווים מרובי בתים במחרוזת אחת.

ANSI - רק תווים בעלי בית יחיד אפשריים במחרוזת.

הערה

קבצי יומן רישום המקודדים באמצעות UTF8 מאפשרים לקרוא ערכים מבוססי טקסט בשפה שאינה אנגלית. בנוסף, אם שרת ה- FTP מספק שירות לכתובות URL בשפה שונה מזו הנתמכת על-ידי קידוד ברירת המחדל של השרת, עליך לאפשר קידוד UTF-8 עבור תוכן היומן.

לוח זמנים

יצירת קבצי יומן רישום חדשים המבוססים על מרווח זמן קבוע. האפשרויות הן:

  • מדי שעה: יצירת קובץ יומן רישום בכל שעה.

  • יומי: יצירת קובץ יומן רישום חדש מדי יום.

  • שבועי: יצירת קובץ יומן רישום חדש מדי שבוע.

  • חודשי: יצירת קובץ יומן רישום חדש בכל חודש.

גודל קובץ מרבי (בבתים)

ציון אם יש ליצור קבצי יומן רישום חדשים כאשר גודל הקובץ חורג מגודל הקובץ המרבי שהוזן בתיבת גודל קובץ מרבי.

אל תיצור קבצי יומן חדשים

ציון כי יש להשתמש בקובץ יומן הרישום הנוכחי בלי ליצור חדש. בחירה באפשרות זו מגדירה את הגודל של קובץ יומן הרישום הנוכחי לבלתי מוגבל.

הערה

שימוש בקובץ יומן רישום יחיד עבור האתר עשוי להועיל כאשר אתה משתמש בכלי שירות לניתוח, אך במצב זה עלולים להיווצר קבצי יומן רישום גדולים יותר שעלולים להתחיל להשפיע על הביצועים הכוללים של שרת ה- FTP.

השתמש בזמן מקומי עבור מתן שמות לקבצים ומעבר קבצים

ציון כי יש לסובב את קבצי יומן הרישום המבוססים על אזור הזמן הנוכחי (בעת שימוש באפשרות לוח זמנים), במקום בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). כברירת מחדל, קבצי יומן רישום מועברים בחצות לפי זמן אוניברסלי מתואם, במקום בחצות לפי אזור הזמן המקומי.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

הפוך ללא זמין

השבתת התכונה.

הצגת יומנים

פתיחת הספריה של קובץ היומן.


תוכן העניינים