השתמש בדף התכונות שירות ניהול כדי לקבוע את תצורת שירות הניהול עבור מנהל IIS. שירות הניהול מאפשר למנהלי מחשבים ולמנהלי תחומים לנהל מרחוק שרת אינטרנט שבו נעשה שימוש ב- מנהל IIS. השירות מאפשר גם למשתמשים לא ניהוליים לנהל באופן מקומי ומרוחק תכונות מוקצות של אתרים ויישומים בשרת אינטרנט שבו נעשה שימוש ב- מנהל IIS.

הערה

רק מנהלי מערכת המשתמשים ב- מנהל IIS במחשב מקומי יכולים לקבוע תצורה של שירות הניהול.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

אפשר חיבורים מרוחקים

בחר באפשרות זו כאשר ברצונך לאפשר למשתמשים להתחבר מרחוק לשרת האינטרנט באמצעות מנהל IIS.

אישורי Windows בלבד

בחר באפשרות זו כאשר ברצונך לאפשר רק למשתמשים שברשותם חשבונות Windows להתחבר לשרת האינטרנט.

אישורי Windows או אישורי IIS Manager

בחר באפשרות זו כאשר ברצונך לאפשר למשתמשים שברשותם חשבונות Windows או חשבונות מנהל IIS להתחבר לשרת האינטרנט.

כתובת IP

הקלד או בחר כתובת IPv4 או כתובת IPv6 אם ברשותך כתובת IP ספציפית שבה ברצונך שהמשתמשים ישתמשו כאשר הם מתחברים לשרת האינטרנט. כאשר תרצה לציין כתובת IP, בחר באפשרות הכל ללא הקצאה.

יציאה

הקלד את היציאה שתשמש עבור החיבור כאשר משתמשים מתחברים לשרת האינטרנט. ברירת המחדל היא יציאה 8172.

אישור SSL

בחר את האישור שבו ברצונך להשתמש עבור שרת האינטרנט. באפשרותך להשתמש בתכונה אישורי שרת אם ברצונך להוסיף אישור חדש.

רשום בקשות אל

בחר באפשרות זו אם ברצונך ששרת האינטרנט ירשום מידע כאשר מבקשים מנסים להתחבר לשרת האינטרנט. לאחר מכן קבע את התצורה של הספריה הפיזית שבה שרת האינטרנט רושם קבצים.

הגבלת כתובות IPv4

הצגת הגבלות חיבור. השתמש בלחצנים אפשר ומנע כדי להוסיף הגבלות לרשימה, והשתמש בלחצן 'מחק' כדי למחוק ערך נבחר מהרשימה הגבלת כתובות IPv4.

הערה

אפשרויות אלה זמינות רק בעת הפעלת חיבורים מרוחקים.

גישה עבור לקוחות שלא צוינו

בחר באפשרות אפשר או מנע כדי לציין אם לאפשר או למנוע מבקשים שאין להם ערכים תואמים ברשימה הגבלת כתובות IPv4. אם תקבע את תצורת שירות הניהול למניעת גישה עבור לקוחות שלא צוינו, אך לא תוסיף כללי מתן אפשרות לרשימה הגבלת כתובות IPv4, למחשבי לקוח לא תהיה אפשרות להתחבר לשרת באמצעות מנהל IIS.

אפשר

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת כלל חיבור של מתן אפשרות שממנה באפשרותך להוסיף כלל כדי לאפשר מבקשים בהתבסס על כתובת IPv4 או טווח כתובות של IPv4.

מנע

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת כלל חיבור של מניעה שממנה באפשרותך להוסיף כלל כדי למנוע מבקשים בהתבסס על כתובת IPv4 או טווח כתובות של IPv4.

מחק

מחיקת הערך הנבחר ברשימה הגבלת כתובות IPv4.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

הפעל מחדש

הפעלה מחדש של שירות הניהול.

הפעל

הפעלת שירות הניהול. עליך להפעיל את שירות הניהול כדי להתחבר באופן מקומי לאתרים ויישומים. אם ברצונך לאפשר חיבורים מרוחקים לאתרים ויישומים בשרת האינטרנט, עליך להפעיל גם חיבורים מרוחקים.

עצור

עצירת שירות הניהול. כאשר שירות הניהול נעצר, באפשרותך לקבוע תצורה של הגדרות עבור שירות הניהול. עם זאת, יש להפעיל את השירות כדי שהוא יוכל לקבל חיבורים.

למידע נוסף


תוכן העניינים