השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת מודול מנוהל ועריכת מודול מנוהל כדי להוסיף או לערוך מודולים מנוהלים המעבדים בקשות שבוצעו לשרת האינטרנט. IIS כולל כמה מודולים מנוהלים לעיבוד חלקי בקשות, כגון המודול FormsAuthentication שמבצע אימות עבור משתמשים ביישומים המשתמשים באימות טפסים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם

הקלד שם ידידותי עבור המודול המנוהל.

סוג

בחר או הקלד את הסוג המנוהל של המודול, כגון System.Web.Security.FormsAuthentication.

כאשר תוסיף מודול מנוהל, ודא כי ההרכבה שאליה המחלקה שייכת רשומה במקטע system.web/compilation של הקובץ Web.config. אחרת, עליך להקליד את שם ההרכבה המלא של ההרכבה של המודול המנוהל. אם המחלקה מוגדרת ב- App_Code או בספריית bin, באפשרותך לציין רק את שם המחלקה.

הפעל רק עבור בקשות ליישומי ASP.NET או למטפלים מנוהלים

בחר בתיבת סימון זו אם ברצונך שהמודול המנוהל יעבד רק בקשות שבוצעו ליישומי ASP.NET או למטפלים מנוהלים. כאשר תבחר באפשרות זו, המודול לא יופעל עבור בקשות לסוגים אחרים של תוכן, כגון קבצי HTML.

למידע נוסף


תוכן העניינים