השתמש בתיבות הדו-שיח רישום מודול מקורי ועריכת רישום מודול מקורי כדי להוסיף או לערוך מודולי קוד מקוריים המעבדים בקשות שבוצעו לשרת האינטרנט. IIS כולל מודולים מקוריים רבים לעיבוד חלקי בקשות, כגון המודול BasicAuthenticationModule שמבצע אימות עבור משתמשים ביישומים המשתמשים באימות בסיסי.

הערה

לאחר שתרשום מודול מקורי באמצעות תיבת דו-שיח זו, עליך להוסיף אותו לרשימה מודולים בשרת האינטרנט כדי שהמודול יוכל לעבד בקשות; באפשרותך לבצע פעולה זו מתוך תיבת הדו-שיח הוספת מודול מקורי מיד לאחר שתיבת הדו-שיח הוספת מודול מקורי או עריכת רישום מודול מקורי תיסגר.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם

הקלד שם ידידותי עבור המודול המקורי.

נתיב

הקלד את הנתיב של קובץ המודול המקורי במערכת הקבצים הפיזית, כגון C:\Modules\MyModule.dll, או לחץ על לחצן עיון (...) כדי לאתר את הקובץ.

למידע נוסף


תוכן העניינים