השתמש בתיבת הדו-שיח הוספת מקטע מוסתר כדי להוסיף מקטע של כתובת URL לרשימת מקטעי URL ששירות ה- FTP ידחה עבורם גישה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

מקטע מוסתר

ציון מקטע כתובת ה- URL שעבורו שירות ה- FTP ידחה גישה.

הערה

שירות ה- FTP לא יציג מקטעים מוסתרים בפירוטי ספריות.

למידע נוסף


תוכן העניינים