השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת מאגר יישומים ועריכת מאגר יישומים כדי ליצור או לערוך מאגר יישומים. מאגר יישומים הוא קבוצה של כתובת URL אחת או יותר המקבלות שירות על-ידי תהליך עובד או קבוצה של תהליכי עובד. מאגרי יישומים מגדירים גבולות עבור היישומים שהם מכילים; גבולות אלה מונעים מיישומים במאגר יישומים אחד להשפיע על יישומים במאגר יישומים אחר.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם

הקלד שם ידידותי ייחודי עבור מאגר היישומים. באפשרותך להשתמש בשם זה כדי לזהות בקלות את מאגר היישומים במועד מאוחר יותר, וכדי לפשט את ההקצאה של יישומים למאגר היישומים.

הערה

לא ניתן לשנות שם של מאגר יישומים מתוך תיבת הדו-שיח עריכת מאגר יישומים. כדי לשנות שם של מאגר יישומים, השתמש בפעולה שינוי שם בחלונית פעולות בדף התכונות מאגרי יישומים.

גירסת ‎.NET Framework

בחר את הגירסה של ‎.NET Framework שתיטען על-ידי מאגר יישומים זה. אם היישומים שברצונך להקצות למאגר יישומים זה לא מכילים קוד מנוהל, בחר באפשרות ללא קוד מנוהל מתוך הרשימה.

מאגר יישומים יכול לטעון רק גירסה אחרת של ‎.NET Framework; כל היישומים במאגר היישומים חייבים להשתמש באותה גירסה.

הערה

אם תבחר ב- ‎.NET Framework גירסה 1.1, הרשימה מצב קו צינור מנוהל תושבת. בנוסף, אם אתה מפעיל את IIS 7 במערכת Windows של 64 סיביות, והתקנת את ‎.NET Framework גירסה 1.1, הערך לא יופיע ברשימה גירסת ‎.NET Framework כאשר תוסיף או תערוך מאגר יישומים. הסיבה לכך היא ש- ‎.NET Framework גירסה 1.1 מותקן תחת הספריה Framework, אך IIS קורא ערכים מספריה Framework64 במערכת Windows של 64 סיביות. עליך להגדיר את התכונה managedRuntimeVersion ל- v1.1 עבור מאגר היישומים, ישירות בקובץ התצורה או באמצעות כלי כגון Appcmd.exe.

מצב קו צינור מנוהל

בחר אחד מן הערכים הבאים מתוך הרשימה כדי לציין כיצד IIS מעבד בקשות עבור תוכן מנוהל.

  • משולב - IIS מעבד בקשות עבור תוכן מנוהל עם IIS משולב וצינור עיבוד בקשות של ASP.NET.

  • קלאסי - IIS מעבד בקשות עבור תוכן מנוהל עם IIS נפרד וצינורות עיבוד בקשות של ASP.NET. השתמש במצב זה רק עבור היישומים במאגר היישומים שאינם יכולים לפעל במצב משולב.

הפעל מאגר יישומים באופן מיידי

בחר באפשרות זו כדי לאפשר למאגר היישומים לפעול בכל פעם ששירות Windows Process Activation Service (WAS)‎ מופעל. אם תשבית הפעלה אוטומטית, עליך להפעיל את מאגר היישומים באופן ידני, אחרת בקשות שבוצעו ליישומים במאגר היישומים יחזירו שגיאה מסוג HTTP 503-Service Unavailable (השירות אינו זמין).

למידע נוסף


תוכן העניינים