השתמש בדף התכונות תצורה משותפת כדי לשתף קבצי תצורה ומפתחות הצפנה של IIS עם שרת IIS אחד או יותר. באפשרותך גם להשתמש בדף זה כדי להסיר מחשב מקבוצה שהוגדרה לשיתוף הגדרות תצורה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

אפשר תצורה משותפת

קביעת התצורה של IIS לשימוש בקבצי תצורה משותפים.

הערה

עליך לצאת מ- מנהל IIS ולהפעיל אותו מחדש לאחר הפעלה או השבתה של אפשרות זו.

נתיב פיזי

תיאור המיקום שממנו יש לקרוא קבצי תצורה ומפתחות הצפנה. מיקום זה יכול להיות נתיב רשת או תיקיה במחשב המקומי.

שם משתמש

ציון שם המשתמש שבו על IIS להשתמש כדי לגשת למיקום המשמש לאחסון קובץ התצורה.

סיסמה

ציון הסיסמה הדרושה לאימות שם המשתמש שבו IIS משתמש כדי לגשת למיקום המשמש לאחסון קובץ התצורה.

אשר סיסמה

קביעה כי המשתמש חייב להקליד שוב את הסיסמה.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

ייצוא תצורה

פתיחת תיבת הדו-שיח ייצוא תצורה כדי לייצא קבצי תצורה ומפתחות הצפנה של IIS עם שרת IIS אחד או יותר.

למידע נוסף


תוכן העניינים