השתמש בדף התכונות אתרים כדי לנהל רשימה של אתרים בשרת אינטרנט.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים. חפש ברשימה על-ידי הקלדת קריטריוני חיפוש בתיבה מסנן, הרחב את הרשימה בצע כדי לבחור את השדה שבו תבצע את החיפוש ולאחר מכן לחץ על בצע או הקש ENTER. לחץ על הצג הכל כדי להסיר קריטריוני סינון.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

שם

הצגת השם הייחודי של האתר.

מזהה

הצגת המזהה הייחודי של האתר.

מצב

הצגה אם האתר מופעל, או הצגת פרטי שגיאה אם אירעה בעיה באתר ולא ניתן להפעילו. כאשר אתר משתמש ביותר מפרוטוקול אחד, המצב יוצג בנפרד עבור כל פרוטוקול, כאשר לאחר המצב מופיע שם הפרוטוקול בסוגריים. לדוגמה, אתר המשתמש בפרוטוקול HTTP או HTTPS יציג הופעל (http) כאשר הוא מופעל.

איגוד

הצגת האיגוד או האיגודים עבור אתר האינטרנט.

נתיב

הצגת הנתיב הפיזי של הספריה שמאחסנת את תוכן האתר.

רכיבי חלונית הפעולות

חלק מהפעולות המתוארות בטבלה הבאה זמינות עבור אתר רק כאשר האתר כולל איגוד HTTP או HTTPS. פעולות אלה מופיעות בחלונית פעולות תחת ניהול אתר אינטרנט.

שם רכיבתיאור

הוספת אתר אינטרנט

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת אתר אינטרנט שממנה ניתן להוסיף אתר אינטרנט המשתמש בפרוטוקולי HTTP או HTTPS לצורך תקשורת.

הגדרת ערכי ברירת מחדל של אתר אינטרנט

פתיחת תיבת הדו-שיח ערכי ברירת מחדל של אתר אינטרנט שממנה ניתן להגדיר ערכי ברירת מחדל שחלים על כל אתרי האינטרנט שהוספת לשרת אינטרנט.

איגודים

פתיחת תיבת הדו-שיח איגודים של אתר שממנה ניתן להוסיף, לערוך ולהסיר איגודים של אתר.

הגדרות בסיסיות

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת אתר שממנה באפשרותך לערוך את ההגדרות שצוינו כאשר האתר נוצר.

הערה

לא ניתן לערך איגודים מתיבת הדו-שיח עריכת אתר. פתח את תיבת הדו-שיח של האיגודים כדי לערוך את האיגודים של האתר.

סיור

פתיחת הספריה הפיזית (בסייר Windows) עבור האתר.

עריכת הרשאות

פתיחת תיבת הדו-שיח 'מאפייני Windows' עבור הספריה הפיזית הממופית לספריה הווירטואלית הבסיסית עבור יישום הבסיס הנבחר של האתר.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

שינוי שם

הפעלת השדה שם של האתר הנבחר כך שתוכל לשנות את שם האתר.

הצגת יישומים

פתיחת דף התכונות יישומים שממנו באפשרותך להציג את היישומים השייכים לאתר.

הצגת ספריות וירטואליות

פתיחת דף התכונות ספריות וירטואליות שממנו באפשרותך להציג את הספריות הווירטואליות השיייכות ליישום הבסיס של האתר.

הפעל מחדש

עצירה והפעלה מחדש של האתר הנבחר. הפעלה מחדש של אתר גורמת לאתר להפוך לבלתי זמין באופן זמני עד להשלמת ההפעלה מחדש.

הפעל

הפעלת האתר הנבחר.

עצור

עצירת האתר הנבחר. עצירת אתר גורמת לאתר להפוך לבלתי זמין עד שהוא מופעל.

עיון

פתיחת האתר הנבחר בדפדפן אינטרנט. כאשר האתר כולל יותר מאיגוד אחד, מוצגים קישורים מרובים לעיון.

הגדרות מתקדמות

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרות מתקדמות שממנה באפשרותך לקבוע תצורה של הגדרות מתקדמות עבור האתר הנבחר.

מעקב אחר בקשה שנכשלה

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת מעקב אחר בקשות שנכשלו עבור אתר אינטרנט שממנה באפשרותך להפעיל מעקב אחר בקשות שנכשלו ולקבוע תצורה של הגדרות קשורות עבור האתר הנבחר.

מגבלות

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת מגבלות אתר האינטרנט שממנה באפשרותך לקבוע תצורה של רוחב פס ומגבלות חיבור עבור האתר הנבחר.

למידע נוסף


תוכן העניינים