השתמש בתיבת הדו-שיח מתן אפשרות לפועל כדי להוסיף פועל לרשימת הפעלים של HTTP שעבורם מודול סינון הבקשות יאפשר גישה. השתמש בתיבת הדו-שיח דחיית פועל כדי להוסיף פועל לרשימת הפעלים של HTTP שעבורם מודול סינון הבקשות ידחה גישה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

פועל

מציין את פועל HTTP שעבורו מודול סינון הבקשות יאפשר או ידחה גישה.

למידע נוסף


תוכן העניינים