השתמש בדף התכונות הגדרות SSL כדי לנהל הצפנת נתונים עבור שידורי ערוץ הבקרה וערוץ הנתונים בין שרת ה- FTP לבין מחשבי לקוח

הערה

הגדרות אלה פועלות הן בסביבות אינטרא-נט והן בסביבות אינטרנט.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

אישור SSL

ציון אישור SSL שבו ברצונך להשתמש עבור SSL.

הערה

בחירת אישור SSL הופכת את SSL לזמין עבור אתר FTP או שרת FTP ספציפיים. כדי להפוך את SSL ללא זמין, בחר באפשרות לא נבחר מהרשימה הנפתחת.

הצג

פתיחת תיבת הדו-שיח אישור עבור האישור הנבחר.

אפשר חיבורי SSL

בחר הגדרה זו כדי לאפשר הצפנת נתונים עבור ערוץ הבקרה וערוץ הנתונים כאשר אישור SSL נבחר.

דרוש חיבורי SSL

בחר הגדרה זו כדי לחייב הצפנת נתונים עבור ערוץ הבקרה וערוץ הנתונים כאשר אישור SSL נבחר.

הערה

SSL מחייב שימוש בזמן מעבד נוסף ומאט את שידור הנתונים בשל נתוני הצפנה נוספים שיש לשדר.

התאמה אישית

בחר הגדרה זו כדי להתאים אישית את דרישות הצפנת הנתונים עבור ערוץ הבקרה וערוץ הנתונים כאשר אישור SSL נבחר.

הערה

בחירה באפשרות התאמה אישית תהפוך את לחצן מתקדם לזמין, לחיצה על מתקדם תציג את תיבת הדו-שיח מדיניות SSL מתקדמת.

השתמש בהצפנת 128 סיביות עבור חיבורי SSL

בחר הגדרה זו כדי לחייב הצפנה חזקה יותר. באפשרותך להשתמש ב- SSL של 128 סיביות כדי לאבטח שידורים בין שרת FTP למחשב לקוח בסביבת אינטרא-נט או בסביבת אינטרנט.

הערה

SSL של 128 סיביות דורש זמן מעבד רב יותר, ומאט את שידורי הנתונים במידה רבה יותר מגירסת 40 סיביות. הסיבה לכך היא ש- SSL של 128 סיביות משדר נתוני הצפנה נוספים כדי לספק הצפנה חזקה יותר. לכן, לפני שתדרוש שימוש ב- SSL של 128 סיביות, עליך לוודא שלשידורי הנתונים דרושה הצפנה חזקה יותר.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים