השתמש באימות משתמש כדי לאפשר לכל משתמש לגשת לתוכן ללא צורך לספק שם משתמש וסיסמה לדפדפן הלקוח. כברירת מחדל, אימות אנונימי מופעל ב- IIS 7.

אם רק משתמשים נבחרים אמורים להציג תוכן כלשהו, ובכוונתך להשתמש באימות אנונימי, עליך להגדיר הרשאות מתאימות של מערכת הקבצים NTFS כדי למנוע גישה של משתמשים אנונימיים לתוכן זה. אם אתה מעוניין שרק משתמשים רשומים יציגו תוכן נבחר, הגדר שיטת אימות עבור תוכן זה, המחייבת שם משתמש וסיסמה, לדוגמה, אימות בסיסי או אימות תקציר.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

אימות אנונימי

בחר כדי לנהל אימות אנונימי.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הפוך ללא זמין

כיבוי אימות אנונימי.

הפוך לזמין

הפעלת אימות אנונימי.

ערוך

הצגת תיבת הדו-שיח עריכת אישורי אימות אנונימיים שבה באפשרותך להגדיר את עיקרון האבטחה שבו ישתמשו משתמשים אנונימיים כדי להתחבר לאתר. באפשרותך לבצע פעולה זו רק בעת בחירה באפשרות אימות אנונימי מתוך הרשימה בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים