השתמש בדף התכונות הקצאת תכונות כדי להגדיר את מצב ההקצאה של תכונות מנהל IIS עבור אתרי אינטרנט ויישומים בשרת האינטרנט שלך ב- Windows Vista® וב- Windows Server® 2008. כאשר תגדיר את מצב ההקצאה של תכונה מתוך מנהל IIS, עליך לציין אם מקטע התצורה הקשור לתכונה נעול או לא נעול בקבצי התצורה ברמת השרת (ApplicationHost.config ו- Web.config של הבסיס) עבור IIS 7. בעת נעילת תכונה, ניתן לכתוב ולקרוא את התצורה רק מקובץ תצורה ברמת השרת עבור אותה תכונה. עם זאת, באפשרותך לבטל את הנעילה של תכונה כאשר ברצונך לקרוא ולכתוב את התצורה בקבצי תצורה ברמה נמוכה יותר, כגון הקובץ Web.config באתר או ביישום שלך.

הערה

בעת קביעת תצורה של מצב הקצאה עבור התכונות ב-מנהל IIS, באפשרותך לשלוט רק במקטעי התצורה וברמות המתאימות שבהן ניתן לקבוע הגדרות בקבצי התצורה.

על-ידי שימוש בקבצי Web.config לקריאה ושמירה של הגדרות תצורה עבור חלק מהתכונות או עבור כל התכונות באתרים וביישומים, באפשרותך להעתיק בקלות את התצורה ממחשב אחד לאחר. לדוגמה, תוכל לפתח יישום במחשב פיתוח או במחשב בדיקות, ולציין כי תכונות מסוימות ביישום זה ייכתבו בקובץ Web.config. פעולה זו מאפשרת לך לארוז את כל תוכן היישום בקלות, כולל קובץ התצורה שלו, ולהעביר אותו למחשב אחר.

חשוב

אם אתה מפתח אתר או יישום עבור סביבת ייצור, עליך לבקש מאדם המוגדר כמנהל במחשב הייצור לבדוק אם ניתן לבטל את הנעילה של תכונות שתגדיר בקובץ Web.config של האתר או של היישום עבור סביבת הייצור. אם התכונות שתגדיר בקובץ Web.config יהיו נעולות בסביבת הייצור, אתה עלול להיתקל בשגיאות זמן ריצה מאחר שהתצורה הנבחרת אינה חוקית.

ב- Windows Server 2008, התכונה הקצאת תכונות פועלת בשילוב עם התכונות משתמשי IIS Manager והרשאות IIS Manager כדי לאפשר למשתמשים לא ניהוליים להציג ולקבוע תצורה של תכונות מוקצות באתרים או ביישומים שלהם באמצעות מנהל IIS. מצב ההקצאה של תכונה קובע אם משתמשים יכולים לקבוע תצורה של התכונה באתרים וביישומים שלהם. לדוגמא, אם ברצונך לאפשר למשתמשים להגדיר מחרוזות חיבור של נתונים, בחר באפשרות מחרוזות חיבור מתוך הרשימה בדף הקצאת תכונות, ולאחר מכן ללחוץ על קריאה/כתיבה מתוך החלונית פעולות או מתפריט הלחיצה הימנית.

הדף הקצאת תכונות משפיע על כל האתרים והיישומים בשרת האינטרנט. ההגדרות של הקצאת תכונות שתצורתן נקבעת ברמת השרת חלות על כל האתרים בשרת; הגדרות שתצורתן נקבעת ברמת האתר חלות על כל היישומים באתר זה. אם ברצונך להגדיר מצבי הקצאה עבור תכונות באתר או ביישום ספציפיים, באפשרותך להשתמש בדפים הקצאת אתר מותאמת אישית והקצאת יישום מותאמת אישיתכדי לבצע פעולה זו.

שים לב

אם קבעת תצורה של מצבי הקצאה עבור תכונות, וברצונך לשנות מצבים אלה מאוחר יותר, עליך לסקור את האופן שבו התכונות הוקצו ברמות נמוכות יותר בתצורה כדי להבטיח שתבין כיצד השינויים ישפיעו על תכונות אלה ברמות נמוכות יותר. לדוגמה, אם במקור הגדרת תכונה לקריאה בלבד עבור אתרים, ומשתמש ברמת האתר קבע הגדרה מגבילה יותר על-ידי הסרת הקצאה עבור תכונה זו, אתה עלול לשנות לא בכוונה את המצב שהוגדר על-ידי המשתמש אם תקבע את תצורת התכונה לקריאה/כתיבה ברמת אב. כשיטת עבודה מומלצת, עליך להשתמש במחשב בדיקות כדי לבחון כיצד שינויים במצבי הקצאה ישפיעו על סביבת העבדוה שלך, לפני שתבצע את השינויים בסביבת ייצור.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

שם

הצגת השם של תכונת ממשק המשתמש ב- מנהל IIS. בחר תכונה ולאחר מכן לחץ על מצב ההקצאה הרצוי לך מתוך החלונית פעולות או מתוך תפריט הלחיצה הימנית.

הקצאה

הצגת מצב ההקצאה של תכונת ממשק המשתמש ברמות נמוכות.

רכיבי חלונית הפעולות

הטבלה הבאה מתארת את אפשרויות ההקצאה הזמינות עבור IIS 7 תכונות ב- מנהל IIS, וכיצד אפשרויות ההקצאה משפיעות על קבצי התצורה וממשק המשתמש. תכונות אלה הן תכונות מבוססות תצורה. אם תרחיב את מנהל IIS כדי לכלול תצורות של ספק חיצוני, מצבי ההקצאה שלך עשויים להיות שונים מאלה המופיעים בטבלה זו אם הם צוינו על-ידי משתמש. בנוסף, תכונות נפרדות שתגדיר בדף הקצאת תכונות עשויות להיות ספציפיות לפרוטוקול ולא רלוונטיות לכל האתרים והיישומים.

אפשרות הקצאהתיאור עבור מערכות הפעלה של Windows Vistaתיאור עבור מערכות הפעלה של Windows Server 2008

קריאה/כתיבה

בעת בחירה באפשרות קריאה/כתיבה עבור תכונה, תבטל את נעילת מקטעי התצורה הקשורים לתכונה בקובץ התצורה ברמת השרת. לאחר מכן קריאה וכתיבה של שינויי תצורה עבור אותה תכונה יתבצעו בקבצי Web.config באתרים או ביישומים.

בעת בחירה באפשרות קריאה/כתיבה עבור תכונה, תבטל את נעילת מקטעי התצורה הקשורים לתכונה בקובץ התצורה ברמת השרת. לאחר מכן קריאה וכתיבה של שינויי תצורה עבור אותה תכונה יתבצעו בקבצי Web.config באתרים או ביישומים.

בנוסף, קביעת תצורה של תכונה ל'קריאה/כתיבה' מאפשרת למשתמשים לא ניהוליים לראות את התכונה ולקבוע את תצורתה ב- מנהל IIS עבור אתרים או יישומים שאליהם הם רשאים להתחבר.

קריאה בלבד

בעת בחירה באפשרות קריאה בלבד עבור תכונה, תנעל את מקטעי התצורה הקשורים לתכונה בקובץ התצורה ברמת השרת. לא ניתן לכתוב את התצורה לקבצי Web.config באתרים או ביישומים.

הערה

אם תקבע הגדרות תצורה עבור תכונה בקובץ Web.config, אך התכונה מוגדרת לקריאה בלבד, תקבל שגיאה אם תנסה להגדיר את התכונה ברמת האתר או היישום, ותקבל שגיאות זמן ריצה באתרים וביישומים שלך.

בעת בחירה באפשרות קריאה בלבד עבור תכונה, תנעל את מקטעי התצורה הקשורים לתכונה בקובץ התצורה ברמת השרת. לא ניתן לכתוב את התצורה לקבצי Web.config באתרים או ביישומים.

בנוסף, משתמשים לא ניהוליים לא יכולים לקבוע את תצורת התכונה ב- מנהל IIS עבור האתרים או היישומים שלהם, אך באפשרותם לראות את התכונות במצב 'לקריאה בלבד' ב- מנהל IIS כדי לראות כיצד התכונה מוגדרת בקובץ התצורה ברמת השרת.

הערה

אם תקבע הגדרות תצורה עבור תכונה בקובץ Web.config, אך התכונה מוגדרת לקריאה בלבד, תקבל שגיאה אם תנסה להגדיר את התכונה ברמת האתר או היישום, ותקבל שגיאות זמן ריצה באתרים וביישומים שלך.

לא מוקצית

בעת בחירה באפשרות לא מוקצית עבור תכונה, מקטעי התצורה הקשורים לתכונה ננעלים בקובץ התצורה ברמת השרת. קריאה וכתיבה של התצורה לא יכולה להתבצע בקבצי Web.config באתרים או ביישומים.

בעת בחירה באפשרות לא מוקצית עבור תכונה, מקטעי התצורה הקשורים לתכונה ננעלים בקובץ התצורה ברמת השרת. קריאה וכתיבה של התצורה לא יכולה להתבצע בקבצי Web.config באתרים או ביישומים.

בנוסף, משתמשים לא ניהוליים לא יזהו את התכונה ב- מנהל IIS ולא יוכלו להגדיר את התכונה ברמות האתר וברמת היישום.

איפוס לירושה

כאשר תבחר באפשרות איפוס לירושה עבור תכונה, התכונה תקבל בירושה את מצב ההקצאה המוגדר ברמת האב.

כאשר תבחר באפשרות איפוס לירושה עבור תכונה, התכונה תקבל בירושה את מצב ההקצאה המוגדר ברמת האב.

קריאה/כתיבה של תצורה

בעת בחירה באפשרות קריאה/כתיבה של תצורה עבור תכונה, תבטל את נעילת מקטעי התצורה של תכונה בקובץ התצורה ברמת השרת. לאחר מכן קריאה וכתיבה של שינויי תצורה עבור אותה תכונה יתבצעו בקבצי Web.config באתרים או ביישומים. אפשרות זו זמינה רק עבור תכונות, כגון משתמשי ‎.NET ותפרידי ‎.NET, שהתצורה שלהן מוגדרת הן בקובץ תצורה והן במסד נתונים.

הערה

הגדרה זו אינה משפיעה על הרשאות מסד הנתונים.

בעת בחירה באפשרות קריאה/כתיבה של תצורה עבור תכונה, תבטל את נעילת מקטעי התצורה של תכונה בקובץ התצורה ברמת השרת. לאחר מכן קריאה וכתיבה של שינויי תצורה עבור אותה תכונה יתבצעו בקבצי Web.config באתרים או ביישומים. אפשרות זו זמינה רק עבור תכונות, כגון משתמשי ‎.NET ותפרידי ‎.NET, שהתצורה שלהן מוגדרת הן בקובץ תצורה והן במסד נתונים.

הערה

הגדרה זו אינה משפיעה על הרשאות מסד הנתונים.

תצורה לקריאה בלבד

בעת בחירה באפשרות תצורה לקריאה בלבד עבור תכונה, תנעל את מקטעי התצורה של תכונה בקובץ התצורה ברמת השרת. לא ניתן לכתוב את התצורה לקבצי Web.config באתרים או ביישומים; עם זאת, היישום יכול להמשיך לכתוב למסד הנתונים. אפשרות זו זמינה רק עבור תכונות, כגון משתמשי ‎.NET ותפרידי ‎.NET, שהתצורה שלהן מוגדרת הן בקובץ תצורה והן במסד נתונים.

הערה

הגדרה זו אינה משפיעה על הרשאות מסד הנתונים.

בעת בחירה באפשרות תצורה לקריאה בלבד עבור תכונה, תנעל את מקטעי התצורה של תכונה בקובץ התצורה ברמת השרת. לא ניתן לכתוב את התצורה לקבצי Web.config באתרים או ביישומים; עם זאת, היישום יכול להמשיך לכתוב למסד הנתונים. אפשרות זו זמינה רק עבור תכונות, כגון משתמשי ‎.NET ותפרידי ‎.NET, שהתצורה שלהן מוגדרת הן בקובץ תצורה והן במסד נתונים.

הערה

הגדרה זו אינה משפיעה על הרשאות מסד הנתונים.

איפוס כל ההקצאות

איפוס מצבי ההקצאה של כל התכונות למצבים שהוגדרו ברמת האב. ברמת השרת, אפשרות זו מגדירה את מצבי ההקצאה למצבים שצוינו בהגדרות overrideModeDefault בקובץ התצורה של רמת השרת.

איפוס מצבי ההקצאה של כל התכונות למצבים שהוגדרו ברמת האב. ברמת השרת, אפשרות זו מגדירה את מצבי ההקצאה למצבים שצוינו בהגדרות overrideModeDefault בקובץ התצורה של רמת השרת.

הקצאת אתר מותאמת אישית או הקצאת יישום מותאמת אישית

לא זמין.

פתיחת דף התכונות 'הקצאת אתר מותאמת אישית' או דף התכונות 'הקצאת יישום מותאמת אישית' שבו באפשרותך לקבוע את התצורה של מצבי הקצאה מותאמים אישית עבור אתר או יישום יחידים.

למידע נוסף


תוכן העניינים