השתמש בדף התכונות מחרוזות חיבור כדי לנהל רשימה של מחרוזות חיבור הנמצאות שבדרך כלל נמצאות בשימוש על-ידי יישומי קוד מנוהל.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

שם

הצגת השם של מחרוזת החיבור.

מחרוזת חיבור

הצגת פרטי מחרוזת החיבור.

סוג ערך

הצגה אם הפריט הוא מקומי או מועבר בירושה. פריטים מקומיים נקראים מקובץ התצורה הנוכחי, ופריטים שעוברים בירושה נקראים מקובץ תצורת אב.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוסף

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת מחרוזת חיבור שממנה ניתן להגדיר מחרוזת חיבור של SQL או מחרוזת חיבור מותאמת אישית.

ערוך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת מחרוזת חיבור שממנה ניתן לערוך את מחרוזת החיבור הנבחרת.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים