השתמש בדף התכונות הגבלות ISAPI ו- CGI כדי לנהל רשימה של הגבלות בתוכניות ISAPI ו- CGI.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

תיאור

פירוט התיאור של תוכנית ISAPI או CGI.

הגבלה

הצגה אם התוכנית הספציפית יכולה לפעול.

נתיב

הצגת הנתיב של קובץ ‎.dll או של קובץ ‎.exe.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוסף

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת הגבלת ISAPI או CGI שממנה באפשרותך לנהל הגבלות עבור תוכניות CGI ‏(‎.exe) ו- ISAPI‏ (‎.dll).

מנע

ציון הגדרת ההגבלה עבור תוכנית CGI‏ (‎.exe) או ISAPI‏ (‎.dll). פעולה זו זמינה רק בעת בחירה בפריט מתוך הרשימה בדף התכונות.

אפשר

ציון הגדרת ההגבלה עבור תוכנית CGI‏ (‎.exe) או ISAPI‏ (‎.dll). פעולה זו זמינה רק בעת בחירה בפריט מתוך הרשימה בדף התכונות.

ערוך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הגבלת ISAPI או CGI שממנה באפשרותך לנהל הגבלות עבור תוכניות CGI ‏(‎.exe) ו- ISAPI‏ (‎.dll). פעולה זו זמינה רק בעת בחירה בפריט מתוך הרשימה בדף התכונות.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

עריכת הגדרות תכונה

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות הגבלות ISAPI ו- CGI שממנה באפשרותך לקבוע תצורה של הגדרות החלות על תכונת ההגבלות של ISAPI ו- CGI בשלמותה.

למידע נוסף


תוכן העניינים