השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת יישום ועריכת יישום כדי להוסיף יישום לאתר או לערוך יישום קיים. יישום הוא קיבוץ של קבצים המציג תוכן או מספק שירותים באמצעות פרוטוקולים, כגון HTTP. בנוסף לכך שיישום שייך לאתר, הוא שייך גם למאגר יישומים, אשר מבודד את היישום מיישומים במאגרי יישומים אחרים בשרת. כאשר תיצור יישום ב- IIS, הנתיב של היישום יהפוך לחלק מכתובת ה- URL של האתר. הקצה ספריה שתשמש כספריית הבסיס של היישום, או נקודת המוצא עבור היישום ולאחר מכן ציין מאפיינים ספציפיים ליישום זה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם אתר

הצגת השם של האתר שיכיל את היישום.

נתיב

הצגת נתיב היישום. אם תיצור יישום ברמת האתר, תיבה זו תציג את התו /. אם תיצור יישום בתוך יישום אחר, תיבה זו תציג את נתיב של היישום הקיים שיכיל את היישום החדש, כגון ‎/myApp.

כינוי

הקלד שם שמחשבי לקוח יכולים להשתמש בו כדי לגשת לתוכן מדפדפן אינטרנט. לדוגמה, אם כתובת אתר האינטרנט שלך היא http://www.contoso.com/‎ ואתה יוצר יישום עבור אתר זה בשם ‎/marketing, המשתמשים יכולים לגשת ליישום מדפדפן האינטרנט שלהם על-ידי הקלדת http://contoso.com/marketing.

מאגר יישומים

הצגת מאגר היישומים הנבחר עבור היישום.

בחירה

פתיחת תיבת הדו-שיח בחירת מאגר יישומים שממנה באפשרותך לבחור את מאגר יישומים שבו היישום יפעל.

נתיב פיזי

הקלד או נווט לנתיב הפיזי שבו מאוחסן היישום. התוכן יכול להיות מאוחסן במחשב המקומי או להגיע ממיקום משותף מרוחק. אם התוכן מאוחסן במחשב המקומי, הזן את הנתיב הפיזי, כגון C:/Content. אם התוכן מאוחסן במיקום משותף מרוחק, הזן את נתיב ה- UNC, כגון ‎\\Server\Share. כאפשרות אופציונלית, לחץ על התחברות בתור כדי לספק אישורים עבור חשבון המורשה לגשת לתוכן בנתיב הפיזי.

פתיחת תיבת הדו-שיח איתור תיקיה שממנה ניתן לבחור את המיקום הפיזי של תוכן היישום.

התקשרות בשם

פתיחת תיבת הדו-שיח התחברות בתור שממנה באפשרותך לבחור כיצד להתחבר לנתיב שהקלדת בתיבה נתיב פיזי. כברירת מחדל, האפשרות משתמש יישום (אימות מעבר) נבחרת.

בדיקת הגדרות

פתיחת תיבת הדו-שיח בדיקת הגדרות שממנה באפשרותך להציג רשימה של תוצאות בדיקה כדי להעריך אם הגדרות הנתיב חוקיות.

למידע נוסף


תוכן העניינים