השתמש בדף מחרוזות שאילתה כדי ליצור רשימה של מחרוזות שאילתה שעבורן מודול סינון הבקשות יאפשר תמיד גישה או ידחה תמיד גישה. דוגמה למחרוזת שאילתה היא “%3b”, המשמשת ללכידת ניסיונות הזרקה של SQL.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות ובחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

מחרוזת שאילתה

מציג את מחרוזת השאילתה שעבורה מודול סינון הבקשות יאפשר או ידחה גישה.

פעולה

מציג את המצב של מחרוזת השאילתה, שיהיה אפשר תמיד או דחה.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

אפשר מחרוזת שאילתה

פותח את תיבת הדו-שיח מתן אפשרות למחרוזת שאילתה שבה באפשרותך להוסיף מחרוזת שאילתה ששירות סינון הבקשות יאפשר תמיד.

דחה מחרוזת שאילתה

פותח את תיבת הדו-שיח דחיית מחרוזת שאילתה שבה באפשרותך להוסיף מחרוזת שאילתה ששירות סינון הבקשות ידחה.

להצגת רכיבים נפוצים, ראה הדף 'סינון בקשות'.

למידע נוסף


תוכן העניינים