השתמש בדף התכונות מודולים כדי לנהל רשימה של מודולי קוד מקורי וקוד מנוהל המבצעים משימות ספציפיות בצינור עיבוד הבקשות, כגון אימות או דחיסה.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

שם

הצגת השם של המודול.

קוד

הצגת הנתיב הפיזי של קובץ קוד המקור (‎.dll) או של הסוג בספריה המנוהלת.

סוג מודול

הצגה אם המודול מיושם עם קוד מקורי או קוד מנוהל. הערך הוא 'מקורי' או 'מנוהל'.

סוג ערך

הצגה אם הפריט הוא מקומי או מועבר בירושה. פריטים מקומיים נקראים מקובץ התצורה הנוכחי, ופריטים שעוברים בירושה נקראים מקובץ תצורת אב.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוספת מודול מנוהל

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת מודול מנוהל שממנה ניתן להוסיף מודול מנוהל.

קביעת תצורה של מודול מקורי

פתיחת תיבת הדו-שיח קביעת תצורה של מודול מנוהל שממנה באפשרותך להפעיל מודולים מקוריים על-ידי הוספתם לרשימת המודולים. ברמת השרת, באפשרותך גם לבצע רישום, לערוך רישום ולהסיר רישום עבור מודולים מקוריים.

ערוך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת מודול מנוהל או עריכת רישום מודול מקורי, שבה באפשרותך לערוך את המודול הנבחר.

הערה

היכולת לערוך את הרישום של מודול מקורי זמינה רק ברמת השרת.

נעל

נעילת המודול כך שלא ניתן לעקוף אותו ברמות נמוכות יותר בתצורה.

הערה

פעולה זו זמינה רק ברמת השרת.

בטל נעילה

ביטול נעילת המודול כך שניתן לעקוף אותו ברמות נמוכות יותר בתצורה.

הערה

פעולה זו זמינה רק ברמת השרת.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות. כאשר נבחר מודול מנוהל, המודול מוסר משרת האינטרנט. כאשר נבחר מודול מקורי, המודול מוסר מרשימת המודולים, ופעולה זו משביתה את המודול. עם זאת, המודול עדיין רשום בשרת האינטרנט. כדי להסיר את הרישום של מודול מקורי, לחץ על קביעת תצורה של מודולים מקוריים, בחר מודול ולאחר מכן לחץ על הסר.

הערה

היכולת להסיר את הרישום של מודול מקורי זמינה רק ברמת השרת.

באפשרותך להסיר יותר ממודול אחד בכל פעם על-ידי לחיצה על מקש CTRL בעת בחירה בכל מודול שברצונך להסיר.

החזר לפריט שעבר בירושה

החזרת התכונה לקבלת הגדרות בירושה מתצורת האב. פעולה זו מוחקת הגדרות תצורה מקומיות, כולל פריטים מהרשימה, עבור תכונה זו. פעולה זו אינה זמינה ברמת השרת.

הצגת רשימה לפי סדר

הצגת הרשימה לפי סדר התצורה. כאשר תבחר בתבנית הרשימה לפי סדר, תוכל להזיז פריטים רק למעלה ולמטה ברשימה. פעולות אחרות בחלונית פעולות אינן מופיעות עד שתבחר בתבנית של רשימה לא לפי סדר.

הזז למעלה

הזזת פריט נבחר למעלה ברשימה. פעולה זו זמינה רק בעת הצגת פריטים בתבנית הרשימה שאינה לפי סדר.

הערה

כאשר פריטים ברשימה מסודרים מחדש ברמת הצאצא, הצאצא לא יקבל עוד הגדרות בירושה מרמת האב (כולל פריטים שנוספו לרשימה או הוסרו ממנה ברמת האב) לאחר סידור מחדש של רשימה זו. אם ברצונך לקבל בירושה הגדרות מרמת אב, עליך לבטל את כל השינויים ברמת הצאצא באמצעות הפעולה החזר לפריט שעבר בירושה בחלונית פעולות.

הזז למטה

הזזת פריט נבחר למטה ברשימה. פעולה זו זמינה רק בעת הצגת פריטים בתבנית הרשימה שאינה לפי סדר.

הערה

כאשר פריטים ברשימה מסודרים מחדש ברמת הצאצא, הצאצא לא יקבל עוד הגדרות בירושה מרמת האב (כולל פריטים שנוספו לרשימה או הוסרו ממנה ברמת האב) לאחר סידור מחדש של רשימה זו. אם ברצונך לקבל בירושה הגדרות מרמת אב, עליך לבטל את כל השינויים ברמת הצאצא באמצעות הפעולה החזר לפריט שעבר בירושה בחלונית פעולות.

הצגת רשימה לא לפי סדר

הצגת הרשימה בתבנית לא לפי סדר. כאשר תבחר בתבנית רשימה לא לפי סדר, תוכל למיין ולקבץ פריטים ברשימה ולבצע פעולות בחלונית פעולות.

למידע נוסף


תוכן העניינים