השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת הגדרות סינון בקשות כדי לקבוע תצורה של הגדרות כלליות ומגבלות עבור בקשות בשרת האינטרנט שלך.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

אפשר סיומות שם קובץ לא רשומות

בחר באפשרות זו כדי לאפשר סיומות שם קובץ שאינן רשומות.

אפשר פעלים לא רשומים

בחר באפשרות זו כדי לאפשר פקודות FTP שאינן רשומות.

אפשר תווי high-bit

בחר באפשרות זו כדי לאפשר תווי high-bit בפעולות FTP. דוגמאות לתווי high-bit הן Æ, Ж, , ו-Я.

אפשר תווי escape כפולים

בחר באפשרות זו כדי לאפשר תווי escape כפולים.

אורך תוכן מרבי מותר (בתים)

מציין את האורך המרבי, בבתים, עבור תוכן.

הערה

ציון אפס (0) עבור ערך זה משמעותו שהאורך אינו מוגבל.

אורך מרבי של כתובת URL (בתים)

ציון האורך המרבי, בבתים, עבור כתובת URL של FTP.

אורך מרבי של מחרוזת שאילתה (בבתים)

ציון האורך המרבי, בבתים, עבור כתובת URL של FTP.

למידע נוסף


תוכן העניינים