השתמש בדף האשף ציון שם חיבור כדי לציין שם ידידותי עבור החיבור ב- מנהל IIS.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

שם חיבור

הקלד שם ידידותי עבור החיבור. שם חיבור זה מופיע בעץ ב- מנהל IIS.

למידע נוסף


תוכן העניינים