השתמש בתיבת הדו-שיח הגדרות מתקדמות של מטמון פלט כדי לקבוע תצורה של אחסון במטמון של גירסאות קבצים שונות המבוססות על מחרוזות שאילתה וכותרות. הגדרות אלה זמינות רק למטמון במצב משתמש.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

מחרוזת שאילתה

הקלד מחרוזת שאילתה או רשימה מופרדת באמצעות פסיקים של מחרוזות שאילתה כדי להגדיר ערכים שבהם משתמש שרת האינטרנט כדי לשנות תגובות מאוחסנות במטמון לכתובת ה- URL. באפשרותך גם להקליד כוכבית (*) כדי לקבוע תצורה של הכלל לשינוי תגובות מאוחסנות במטמון עבור כל מחרוזות השאילתה.

כותרות

הקלד כותרת או רשימה מופרדת באמצעות פסיקים של כותרות כדי להגדיר ערכים שבהם משתמש שרת האינטרנט כדי לשנות תגובות מאוחסנות במטמון לכתובת ה- URL. באפשרותך גם להקליד כוכבית (*) כדי לקבוע תצורה של הכלל לשינוי תגובות מאוחסנות במטמון עבור כל הכותרות.

למידע נוסף


תוכן העניינים