השתמש בדף התכונות אימות FTP כדי להגדיר את שיטות האימות שבהן לקוחות FTP יוכלו להשתמש כדי לקבל גישה לתוכן שלך. באפשרותך למיין רשימה זו לפי שם, מצב או סוג, על-ידי לחיצה על כותרת העמודה המתאימה. הרשימה הנפתחת 'קבץ לפי' מאפשרת לך גם לקבץ תכונות אימות לפי סוג או מצב.

כברירת מחדל, שיטות אימות אינן מוגדרות כזמינות, יהיה עליך להגדיר שיטת אימות כזמינה אם ברצונך לאפשר למשתמשי FTP לגשת לתוכן שלך. ישנם שני סוגים של שיטות אימות: שיטות מוכללות ושיטות מותאמות אישית.

 • שיטות האימות המוכללות מהוות חלק בלתי נפרד משרת ה- FTP. ניתן להפוך שיטות אימות אלה לזמינות או לא זמינות, אך לא ניתן להסיר אותן משרת ה- FTP.

 • שיטות אימות מותאמות אישית מיושמות באמצעות רכיב ניתן להתקנה. ניתן להפוך שיטות אימות אלה לזמינות או לא זמינות, וניתן להוסיף או להסיר אותן משרת ה- FTP.

  הערה

  לחיצה על ספקים מותאמים אישית ברשימת המשימות מציגה את תיבת הדו-שיח תיבת הדו-שיח 'ספקים מותאמים אישית' של FTP.

  הערה

  אימות בסיסי יפעל עם בידוד משתמשים של Active Directory (AD). עם זאת, אם תפעיל אימות מותאם אישית או כל צורת אימות אחרת כאשר בידוד משתמשים של AD כבר מופעל, צורת אימות אחרת זו לא תפעל. לקבלת מידע נוסף על בידוד משתמשים של FTP, כולל בידוד משתמשים של AD, ראה קביעת תצורה של בידוד משתמשים של FTP (ייתכן שהדף יוצג באנגלית) 7.

  הערה

  "FTP" ו-"אנונימי" הן מילים שמורות. אין באפשרותך ליצור חשבונות משתמש של מנהל IIS המכילים שמות אלה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

אימות אנונימי

אימות אנונימי הוא שיטת אימות מוכללת המאפשרת לכל משתמש לגשת לתוכן ציבורי כלשהו על-ידי ציון שם משתמש וסיסמה אנונימיים. כברירת מחדל, אימות אנונימי אינו זמין.

הערה

השתמש באימות אנונימי כאשר ברצונך שכל מחשבי הלקוח המבקרים באתר FTP יוכלו להציג את תוכנו.

אימות ASP.NET

אימות ASP.NET הוא שיטת אימות מותאמת אישית המחייבת את המשתמשים לספק שם משתמש וסיסמה חוקיים של .NET כדי לקבל גישה לתוכן. חשבון .NET יכול להגיע ממסד נתוני משתמשים של ASP.NET המשותף עם תוכן האינטרנט שלך, או ממסד נתוני משתמשים נפרד של ASP.NET.

הערה

אימות ASP.NET מחייב להגדיר ספק ואולי אף מחרוזת חיבור לצורך קבלת גישה למסד נתוני משתמשים של .NET

אימות בסיסי

אימות בסיסי הוא שיטת אימות מוכללת המחייבת את המשתמשים לספק שם משתמש וסיסמה חוקיים של Windows כדי לקבל גישה לתוכן. חשבון המשתמש יכול להיות מקומי בשרת ה- FTP או חשבון תחום.

הערה

אימות בסיסי משדר סיסמאות לא מוצפנות ברחבי הרשת. עליך להשתמש באימות בסיסי רק כאשר ידוע לך כי החיבור בין מחשב הלקוח לשרת מאובטח באמצעות SSL.

אימות IIS Manager

אימות מנהל IIS הוא שיטת אימות מותאמת אישית המחייבת את המשתמשים לספק שם משתמש וסיסמה חוקיים של מנהל IIS כדי לקבל גישה לתוכן. אימות מנהל IIS מחייב התקנה וקביעת תצורה של שירות הניהול של IIS כדי להשתמש הן באישורים של Windows והן באישורים של מנהל IIS. (שירות הניהול של IIS לא צריך לפעול בעת שימוש באימות מנהל IIS).

הערה

אימות מנהל IIS משדר סיסמאות לא מוצפנות ברחבי הרשת. עליך להשתמש באימות מנהל IIS רק כאשר ידוע לך כי החיבור בין מחשב הלקוח לשרת מאובטח באמצעות SSL.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

ספקים מותאמים אישית

פתיחת תיבת הדו-שיח ספקים מותאמים אישית כך שתוכל להפעיל את הספקים המותאמים אישית המשמשים כברירת מחדל או ספקים מותאמים אישית משלך.

הפוך לזמין

הפיכת הספק הנבחר לזמין. אפשרות זו זמינה רק אם הספק הנבחר אינו זמין.

הפוך ללא זמין

הפיכת הספק הנבחר ללא זמין. אפשרות זו זמינה רק אם הספק הנבחר זמין.

ערוך

מתן אפשרות לעריכת הגדרות עבור ספקים מוכללים.

הערה

כדי לערוך הגדרות עבור ספקים מותאמים אישית, עליך לגשת אל תיבת הדו-שיח ספקים מותאמים אישית מרמת תיבת הדו-שיח וללחוץ על ערוך.

הסר

הסרת הספק הנבחר. אפשרות זו אינה זמינה עבור ספקים מוכללים.

הערה

כאשר תקבע את ההגדרות של אימות FTP, יהיה עליך לקבוע גם את ההגדרות של הרשאות FTP.

למידע נוסף


תוכן העניינים