השתמש בתיבת הדו-שיח סיסמת מפתחות הצפנה כדי להזין את הסיסמה עבור ארכיון מפתחות ההצפנה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

הזן סיסמת מפתח הצפנה

ציון הסיסמה הדרושה עבור IIS לפענוח מפתחות ההצפנה המוצפנים. הסיסמה מוגדרת בעת שימוש ב- מנהל IIS כדי לייצא קבצי תצורה.

למידע נוסף


תוכן העניינים