השתמש בדף התכונות בידוד משתמשי FTP כדי להגדיר את מצב בידוד המשתמשים עבור אתר FTP שלך. בידוד משתמשי FTP הוא פתרון לספקי שירותי אינטרנט (ISP)המעוניינים להציע ללקוחות שלהם ספריות FTP פרטיות לטעינת תוכן. בידוד משתמשי FTP מונע מהמשתמשים להציג או להחליף תוכן של משתמשים אחרים על-ידי הגבלת המשתמשים לספריות שלהם בלבד. למשתמשים אין אפשרות לנווט למעלה בעץ הספריות מאחר שהספריה ברמה העליונה נראית כספריית הבסיס של שירות FTP. בתוך האתר הספציפי של המשתמשים, באפשרותם ליצור, לשנות או למחוק קבצים ותיקיות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

אל תבודד משתמשים: הפעל משתמשים במצב: ספריית בסיס של FTP

בחר באפשרות זו כדי לציין שאינך מעוניין לבודד משתמשים.

כל הפעלות FTP יתחילו בספריית הבסיס באתר ה- FTP.

שים לב

כל משתמש FTP יכול לגשת לתוכן של כל משתמש FTP, אם יש לו הרשאות מספיקות.

אל תבודד משתמשים: הפעל משתמשים במצב: ספריית שמות משתמשים

בחר באפשרות זו כדי לציין שאינך מעוניין לבודד משתמשים.

כל הפעלות FTP יתחילו בספריה הפיזית או הווירטואלית עם אותו שם של המשתמש המחובר כעת כאשר התיקיה קיימת; אחרת, הפעלת ה- FTP תתחיל בספריית הבסיס של אתר ה-FTP.

הערה

כדי לציןי את ספריית ההתחלה לקבלת גישה אנונימית, צור תיקיית ספריה פיזית או וירטואלית בשם default בספריית הבסיס של אתר ה- FTP.

שים לב

כל משתמש FTP יכול לגשת לתוכן של כל משתמש FTP, אם יש לו הרשאות מספיקות.

בידוד משתמשים. הגבל משתמשים לספריה הבאה: ספריית שמות משתמשים (הפוך ספריות וירטואליות גלובליות ללא זמינות)

בחר באפשרות זו כדי לציין שברצונך לבודד הפעלות של משתמשי FTP לספריה הפיזית או הווירטואלית עם אותו השם של חשבון משתמש FTP. המשתמש רואה רק את מיקום הבסיס של FTP שלו והוא מנוע מלנווט לרמות גבוהות יותר בעץ הספריות.

הערה

כדי ליצור ספריות ראשיות עבור כל משתמש, תחילה עליך ליצור ספריה פיזית או וירטואלית תחת תיקיית הבסיס של שרת ה- FTP שנקראת על שם התחום שלך או על שם LocalUser עבור חשבונות משתמש מקומיים. לאחר מכן, עליך ליצור ספריה פיזית או וירטואלית עבור כל חשבון משתמש שייגש לאתר FTP שלך. הטבלה הבאה מפרטת את תחביר הספריה הראשית עבור ספקי האימות הכלולים בשירות ה- FTP:

סוגי חשבונות משתמש תחביר ספריה ראשית

משתמשים אנונימיים

%%FtpRoot%\LocalUser\Public

חשבונות משתמש מקומיים של Windows

(דרוש אימות בסיסי)

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

חשבונות תחום של Windows

(דרוש אימות בסיסי)

%%FtpRoot%\%UserDomain%\%UserName%

מנהל IIS או חשבונות משתמש מותאמים אישית לאימות של ASP.NET

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

הערה

%%FtpRoot% היא ספריית הבסיס עבור אתר FTP: לדוגמה, C:\Inetpub\Ftproot.

חשוב

המערכת מתעלמת מספריות וירטואליות גלובליות אף משתמש FTP אינו יכול לגשת לספריות המוגדרת ברמת הבסיס של אתר ה- FTP שלך. כל הספריות הווירטואליות חייבות להיות מוגדרות באופן מפורש תחת נתיב ספריה ראשית פיזית או וירטואלית של משתמש.

בידוד משתמשים. הגבל משתמשים לספריה הבאה: ספריה פיזית של שמות משתמשים (הפוך ספריות וירטואליות גלובליות לזמינות)

בחר באפשרות זו כדי לציין שברצונך לבודד הפעלות של משתמשי FTP לספריה הפיזית עם אותו השם של חשבון משתמש FTP. המשתמש רואה רק את מיקום הבסיס של FTP שלו והוא מנוע מלנווט לרמות גבוהות יותר בעץ הספריות.

הערה

כדי ליצור ספריות ראשיות עבור כל משתמש, תחילה עליך ליצור ספריה פיזית תחת תיקיית הבסיס של שרת ה- FTP שנקראת על שם התחום שלך או על שם LocalUser עבור חשבונות משתמש מקומיים. לאחר מכן, עליך ליצור ספריה פיזית עבור כל חשבון משתמש שייגש לאתר FTP שלך. הטבלה הבאה מפרטת את תחביר הספריה הראשית עבור ספקי האימות הכלולים בשירות ה- FTP:

סוגי חשבונות משתמש תחביר ספריה ראשית

משתמשים אנונימיים

%%FtpRoot%\LocalUser\Public

חשבונות משתמש מקומיים של Windows

(דרוש אימות בסיסי)

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

חשבונות תחום של Windows

(דרוש אימות בסיסי)

%%FtpRoot%\%UserDomain%\%UserName%

מנהל IIS או חשבונות משתמש מותאמים אישית לאימות של ASP.NET

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

הערה

%%FtpRoot% היא ספריית הבסיס עבור אתר FTP; לדוגמה, C:\Inetpub\Ftproot.

חשוב

ספריות וירטואליות גלובליות זמינות. כל משתמשי FTP יכולים לגשת לכל הספריות הווירטואליות המוגדרת ברמת הבסיס של אתר ה- FTP, אם למשתמשים אלה יש הרשאות מספיקות.

שים לב

כאשר ספריות וירטואליות גלובליות מוגדרות כזמינות כל משתמשים FTP יכולים לגשת באופן פוטנציאלי לתוכן של משתמשי FTP אחרים, אם למשתמשים אלה יש הרשאות מספיקות.

בידוד משתמשים. הגבל משתמשים לספריה הבאה: ספריית ראשית של FTP המוגדרת ב- Active Directory

בחר באפשרות זו כדי לציין שברצונך לבודד הפעלות של משתמשי FTP לספריה הראשית שתצורתה נקבעה בהגדרות חשבון Active Directory עבור כל משתמש FTP. כאשר אובייקט משתמש ממוקם בגורם מכיל של Active Directory, המאפיינים FTPRoot ו-FTPDir מחולצים כדי לספק נתיב מלא לספריה הראשית של המשתמש. אם לשירות ה- FTP יש אפשרות לגשת בהצלחה לנתיב, המשתמש ממוקם בספריה הראשית, שמייצגת את מיקום הבסיס של FTP. המשתמש רואה רק את מיקום הבסיס של FTP שלו והוא מנוע מלנווט לרמות גבוהות יותר בעץ הספריות. למשתמש אין אפשרות גישה כאשר המאפיין FTPRoot או המאפיין FTPDir אינם קיימים, או כאשר שני המאפיינים יחד אינם יוצרים נתיב חוקי ונגיש.

הערה

מצב זה מחייב שרת Active Directory שפועל באמצעות מערכת ההפעלה Windows Server 2003 או מערכת הפעלה מתקדמת יותר. ניתן גם להשתמש ב- Windows 2000 Active Directory אך לשם כך דרושה הרחבה ידנית של סכימת אובייקט המשתמש.

התאמה אישית

אפשרות זו מציינת שברצונך לבודד הפעלות משתמש של FTP על-ידי שימוש בספק מותאם אישית.

חשוב

אפשרות זו היא מאפיין מתקדם שניתן לבחור אותו רק על-ידי שינוי הגדרות תצורת ה- FTP בקובץ ApplicationHost.config שלך.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים