השתמש בדף התכונות מאגרי יישומים כדי לנהל רשימה של מאגרי יישומים בשרת אינטרנט.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים. חפש ברשימה על-ידי הקלדת קריטריוני חיפוש בתיבה מסנן, הרחב את הרשימה בצע כדי לבחור את השדה שבו תבצע את החיפוש ולאחר מכן לחץ על בצע או הקש ENTER. לחץ על הצג הכל כדי להסיר קריטריוני סינון.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

שם

הצגת השם של כל מאגר יישומים.

מצב

הצגה אם מאגר יישומים מופעל או לא.

גירסת ‎.NET Framework

הצגת הגירסה של ‎.NET Framework שבה משתמש מאגר יישומים. אם מאגר היישומים הוגדר שלא להשתמש ב- ‎.NET Framework, הערך הוא ללא קוד מנוהל.

מצב קו צינור מנוהל

הצגת מצב עיבוד הבקשה שבו משתמש מאגר יישומים.

הערכים יכולים להיות משולב או קלאסי. כאשר הערך הוא משולב, IIS משתמש בצינור עיבוד בקשות משולב של IIS ו- ASP.NET כדי לעבד בקשות במאגר היישומים. כאשר הערך הוא קלאסי‏, IIS משתמש בצינורות עיבוד בקשות נפרדים של IIS ו- ASP.NET כדי לעבד בקשות במאגר היישומים.

זהות

הצגת הזהות שנמצאת בשימוש על-ידי מאגר יישומים. הערכים יכולים להיות שירות רשת, שירות מקומי, מערכת מקומית או השם של חשבון המשתמש עבור זהות מותאמת אישית.

יישומים

הצגת המספר של יישומים שמאגר יישומים מכיל.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוספת מאגר יישומים

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת מאגר יישומים שמתוכה ניתן להוסיף מאגר יישומים לשרת האינטרנט.

הגדרת ערכי ברירת מחדל של מאגר יישומים

פתיחת תיבת הדו-שיח ערכי ברירת מחדל של מאגר יישומים שממנה ניתן להגדיר ערכי ברירת מחדל שחלים על כל מאגרי היישומים שהוספת לשרת האינטרנט.

הפעל

הפעלת מאגר היישומים הנבחר.

עצור

עצירת מאגר היישומים הנבחר. פעולה זו גורמת לשירות Windows Process Activation Service (WAS) לכבות את כל תהליכי העובד הפועלים, המספקים שירות למאגר יישומים זה. מנהל מערכת חייב להפעיל מחדש מאגר יישומים שנעצר, אחרת הבקשות שבוצעו ליישומם במאגר יישומים זה יקבלו שגיאות מסוג HTTP 503‏-השירות לא זמין.

מיחזור

עצירה והפעלה מחדש של מאגר היישומים הנבחר. הפעלה מחדש של מאגר יישומים גורמת למאגר היישומים להפוך לבלתי זמין באופן זמני עד להשלמת ההפעלה מחדש.

הגדרות בסיסיות

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת מאגר יישומים שממנה באפשרותך לערוך את ההגדרות שצוינו כאשר מאגר היישומים נוצר. פעולה זו זמינה רק בעת בחירה בפריט מתוך הרשימה בדף התכונות.

מיחזור

פתיחת האשף עריכת הגדרות מיחזור של מאגר יישומים שבו באפשרותך לציין את התנאים שבהם יש למחזר מאגר יישומים ולקבוע כיצד אירועי המיחזור יירשמו.

הגדרות מתקדמות

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרות מתקדמות שממנה באפשרותך לקבוע תצורה של הגדרות מתקדמות עבור מאגר היישומים הנבחר.

שינוי שם

הפעלת השדה שם של מאגר היישומים הנבחר כך שתוכל לשנות את שם מאגר היישומים.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

הערה

אין באפשרותך להסיר מאגר יישומים שמכיל יישומים. עליך להוציא את כל היישומים מחוץ למאגר היישומים לפני שתוכל להסירו.

הצגת יישומים

פתיחת דף התכונות יישומים שממנו באפשרותך להציג את היישומים השייכים למאגר היישומים הנבחר.

למידע נוסף


תוכן העניינים