כברירת מחדל, IIS 7.5 לא מותקן ב- Windows Server® 2008 R2. באפשרותך להתקין את IISIIS 7.5 באמצעות אשף הוספת תפקידים במנהל השרת או באמצעות שורת הפקודה.

בעת התקנת Windows Server 2008 R2, באפשרותך לבצע התקנת Server Core, המבצעת התקנת שרת מינימלית של Windows Server 2008 R2. לדוגמה, בסוג זה של התקנה הממשק המסורתי של Windows אינו מותקן, לכן עליך לקבוע את תצורת השרת משורת הפקודה.

דרישות

אישורי ניהול

עליך להיות חבר בעל תפקיד או בתפקידים הניהוליים הבאים של IIS כדי לבצע הליך זה:

 • מנהל שרת אינטרנט

כדי להתקין את IIS 7.5 ב- Windows Server® 2008 R2

באפשרותך לבצע הליך זה באמצעות ממשק המשתמש (UI) או באמצעות קובץ script.

שימוש בממשק משתמש
 1. לחץ על התחל, הצבע על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על מנהל השרת.

 2. תחת תקציר תפקידים, לחץ על הוספת תפקידים.

 3. השתמש באשף הוספת תפקידים כדי להוסיף את תפקיד שרת האינטרנט.

חשוב

אם תשתמש באשף הוספת תפקידים כדי להתקין את IIS, באפשרותך לקבל את התקנת ברירת המחדל, הכוללת קבוצה מינימלית של שירותי תפקידים. אם דרושים לך שירותי תפקידים נוספים של IIS, כגון פיתוח יישומים או תקינות ואבחון, הקפד לבחור בתיבות הסימון המשויכות לתכונות אלה בדף בחירת שירותי תפקידים של האשף.

שימוש בקובץ script
 • הקלד את הפקודה הבאה בקובץ script:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

חשוב

אם תשתמש בקובץ script זה, תקבל את ההתקנה המלאה של IIS 7, המתקינה את כל חבילות התכונות הזמינות. אם אינך זקוק לחבילות תכונות מסוימות, עליך לערוך את קובץ ה- script כדי להתקין רק את החבילות הדרושות.

כדי להתקין את IIS 7.5 ב- Windows Server 2008 R2 באמצעות התקנת Server Core

אם ברצונך להתקין רכיבי IIS 7 המסתמכים על .NET Framework, עליך להתקין תחילה את .NET Framework. הרכיבים המסתמכים על .NET Framework לא יותקנו אם .NET Framework אינו מותקן כבר.

שימוש בקובץ script כדי להתקין את .NET Framework ואת ההתקנה המלאה של IIS 7.5 ב- Server Core
 • הקלד את הפקודה הבאה בקובץ script:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell;NetFx2-ServerCore;NetFx2-ServerCore-WOW64

שימוש בקובץ script להתקנה מלאה של ISS 7.5 ב- Server Core
 • הקלד את הפקודה הבאה בקובץ script:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

חשוב

אם תשתמש בקובץ script זה, תקבל את ההתקנה המלאה של IIS, המתקינה את כל חבילות התכונות הזמינות עבור Server Core. אם אינך זקוק לחבילות תכונות מסוימות, עליך לערוך את קובץ ה- script כדי להתקין רק את החבילות הדרושות.

שימוש בקובץ script להתקנת ברירת המחדל ב- Server Core
 • הקלד את הפקודה הבאה בקובץ script:

  start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

חשוב
 • אם תשתמש בקובץ script זה, תקבל את התקנת ברירת המחדל של IIS, המתקינה קבוצה מינימלית של חבילות תכונות זמינות.

ראה גם


תוכן העניינים