השתמש בתיבת הדו-שיח מדיניות SSL מתקדמת כדי להתאים אישית את דרישות הצפנת הנתונים עבור ערוץ הבקרה וערוץ הנתונים בין שרת FTP למחשבי לקוח.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

ערוץ בקרה: אפשר

ציון שהצפנת נתונים מותרת עבור ערוץ הבקרה. באמצעות אפשרות זו מחשב הלקוח יכול לבחור אם להשתמש ב- SSL עבור ערוץ הבקרה.

ערוץ בקרה: דרוש

ציון שהצפנת נתונים דרושה עבור ערוץ הבקרה. אפשרות זו גורמת לכל מחשבי הלקוח להשתמש ב- SSL עבור כל הפעילויות בערוץ הבקרה.

ערוץ בקרה: דרוש עבור אישורים בלבד

ציון שהצפנת נתונים דרושה עבור ערוץ הבקרה בלבד בעת העברת אישורי משתמש.

הערה

בחירה באפשרות זו גורמת לכל מחשבי הלקוח להשתמש ב- SSL עבור ערוץ הבקרה כאשר אישורי המשתמש מועברים, ולאחר מכן מאפשרת למחשב לקוח לבחור אם להמשיך להשתמש ב- SSL עבור ערוץ הבקרה.

ערוץ נתונים: אפשר

ציון שהצפנת נתונים מותרת עבור ערוץ הנתונים. באמצעות אפשרות זו מחשב הלקוח יכול לבחור אם להשתמש ב- SSL עבור ערוץ הנתונים.

ערוץ נתונים: דרוש

ציון שהצפנת נתונים דרושה עבור ערוץ הנתונים. אפשרות זו גורמת לכל מחשבי הלקוח להשתמש ב- SSL עבור כל הפעילויות בערוץ הנתונים.

ערוץ נתונים: מנע

ציון שהצפנת נתונים נמנעת עבור ערוץ הנתונים. אפשרות זו תמנע באופן מפורש את השימוש ב- SSL עבור כל הפעילויות בערוץ הנתונים.

למידע נוסף


תוכן העניינים