השתמש בדף האשף שם קובץ כדי להעניק שם ולאחר מכן לשמור את האישורים למיקום האחסון המתאים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

ציין שם קובץ עבור בקשת האישור

הקלד שם קובץ בשדה ציין שם קובץ עבור בקשת האישור.

נווט אל שם קובץ שבאמצעותו יש לשמור את האישור.

למידע נוסף


תוכן העניינים