השתמש בתיבת הדו-שיח השלמת בקשת אישור כדי להתקין את האישורים שקיבלת מרשות האישורים (CA) שלך. בנוסף, עליך לספק שם ידידותי עבור האישור שברצונך להתקין כדי להשלים את תהליך התקנת האישור.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם הקובץ שמכיל תגובה של רשויות אישורים

הקלד את נתיב הקובץ שמכיל את התגובה מרשות האישורים בתיבה שם הקובץ שמכיל תגובה של רשויות אישורים, או לחץ על עיון כדי לנווט אל המיקום שבו מאוחסן הקובץ שהתקבל מרשות האישורים.

חשוב

עליך להשלים תהליך זה כדי להתקין אישור בשרת.

שם ידידותי

הקלד שם בתיבה שם ידידותי כדי להשלים את תהליך התקנת האישור.

למידע נוסף


תוכן העניינים