השתמש בדף התכונות מסנני ISAPIכדי לנהל רשימה של קבצי ‎.dll files המשנים או משפרים את הפונקציונליות שסופקה על-ידי IIS. לדוגמה, מסנן ISAPI יכול לקבוע אילו קבצים ממופים לכתובת URL, לשנות תגובה שנשלחה על-ידי השרת או לבצע פעולות אחרות כדי לשנות את אופן הפעולה של השרת.

הערה

מסנני ISAPI והרחבות מוחלפים על-ידי רכיב ה- API החדשים של מודולי IIS. לקבלת מידע נוסף אודות רכיבי API של מודולי IIS, ראה מודולי HTTP של קוד .

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

שם

הצגת השם של מסנן ISAPI.

קובץ הפעלה

הצגת הנתיב של קובץ ‎.dll של מסנן ISAPI, לדוגמה, %SystemDrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll.

סוג ערך

הצגה אם הפריט הוא מקומי או מועבר בירושה. פריטים מקומיים נקראים מקובץ התצורה הנוכחי, ופריטים שעוברים בירושה נקראים מקובץ תצורת אב.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוסף

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת מסנן ISAPI שבה ניתן להוסיף מסנן ISAPI.

ערוך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת מסנן ISAPI שבה תוכל לערוך את מסנן ISAPI הנבחר.

שינוי שם

הפעלת השדה שם של מסנן ISAPI הנבחר כך שתוכל לשנות את שמו.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

הערה

אם אתה מסיר מסנן ISAPI ברמת השרת, עליך להפעיל מחדש את WWW Service (W3SVC)‎ כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.

החזר לפריט שעבר בירושה

החזרת התכונה לקבלת הגדרות בירושה מתצורת האב. פעולה זו מוחקת הגדרות תצורה מקומיות, כולל פריטים מהרשימה, עבור תכונה זו. פעולה זו אינה זמינה ברמת השרת.

הצגת רשימה לפי סדר

הצגת הרשימה לפי סדר התצורה. כאשר תבחר בתבנית הרשימה לפי סדר, תוכל להזיז פריטים רק למעלה ולמטה ברשימה. פעולות אחרות בחלונית פעולות אינן מופיעות עד שתבחר בתבנית של רשימה לא לפי סדר.

הזז למעלה

הזזת פריט נבחר למעלה ברשימה. פעולה זו זמינה רק בעת הצגת פריטים בתבנית הרשימה שאינה לפי סדר.

הערה

כאשר פריטים ברשימה מסודרים מחדש ברמת הצאצא, הצאצא לא יקבל עוד הגדרות בירושה מרמת האב (כולל פריטים שנוספו לרשימה או הוסרו ממנה ברמת האב) לאחר סידור מחדש של רשימה זו. אם ברצונך לקבל בירושה הגדרות מרמת אב, עליך לבטל את כל השינויים ברמת הצאצא באמצעות הפעולה החזר לפריט שעבר בירושה בחלונית פעולות.

הזז למטה

הזזת פריט נבחר למטה ברשימה. פעולה זו זמינה רק בעת הצגת פריטים בתבנית הרשימה שאינה לפי סדר.

הערה

כאשר פריטים ברשימה מסודרים מחדש ברמת הצאצא, הצאצא לא יקבל עוד הגדרות בירושה מרמת האב (כולל פריטים שנוספו לרשימה או הוסרו ממנה ברמת האב) לאחר סידור מחדש של רשימה זו. אם ברצונך לקבל בירושה הגדרות מרמת אב, עליך לבטל את כל השינויים ברמת הצאצא באמצעות הפעולה החזר לפריט שעבר בירושה בחלונית פעולות.

הצגת רשימה לא לפי סדר

הצגת הרשימה בתבנית לא לפי סדר. כאשר תבחר בתבנית רשימה לא לפי סדר, תוכל למיין ולקבץ פריטים ברשימה ולבצע פעולות בחלונית פעולות.

למידע נוסף


תוכן העניינים