השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת כלל מתן הרשאות של מתן אפשרות,עריכת כלל מתן הרשאות של מתן אפשרות,הוספת כלל מתן הרשאות של דחייה ועריכת כלל מתן הרשאות של דחייה כדי להוסיף או לערוך את המאפיינים עבור כללי מתן הרשאות של .NET

לקבלת מידע נוסף, ראה .הדף 'כללי מתן הרשאות של NET'.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

כל המשתמשים

בחר באפשרות זו כדי לנהל את הגישה לתוכן עבור משתמשים אנונימיים ומשתמשים מאומתים.

הערה

הקפד למקם כלל זה מתחת לכל הכללים המעניקים גישה לתוכן. אם כלל זה נמצא בראש רשימת הכללים, הגישה לתוכן תימנע מכל המשתמשים.

כל המשתמשים האנונימיים

בחר באפשרות זו כדי לנהל את הגישה לתוכן עבור משתמשים שאינם מאומתים.

הערה

אם תשתמש בכלל זה, לכל המשתמשים דרושים חשבון משתמש חוקי וסיסמה חוקית כדי שיוכלו לבצע אימות.

קבוצות תפקידים או משתמשים שצוינו

בחר באפשרות זו כדי לנהל את הגישה לתוכן עבור תפקידים ספציפיים או קבוצות משתמשים ספציפיות.

הערה

אם תשתמש בכלל זה, לכל החברים בתפקידים ובקבוצות שצוינו דרושים חשבון משתמש חוקי, בסיסי או מותאם אישית, לאימות וסיסמה כדי שיוכלו לבצע אימות.

משתמשים שצוינו

בחר באפשרות זו כדי לנהל את הגישה לתוכן עבור חשבון משתמש ספציפי.

הערה

אם תשתמש באפשרות זו, לכל המשתמשים דרוש חשבון משתמש חוקי, בסיסי או מותאם אישית, לאימות וסיסמה כדי שיוכלו לבצע אימות.

החל כלל זה על פעלים ספציפיים

בחר באפשרות זו כדי להחיל את כלל מתן ההרשאות על פעלים ספציפיים, כגון GET או POST.


תוכן העניינים