השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת כלל מתן הרשאות של מתן אפשרות, עריכת כלל מתן הרשאות של מתן אפשרות, הוספת כלל מתן הרשאות של מניעה או עריכת כלל מתן הרשאות של מניעה כדי להגדיר כללים עבור גישה לתוכן.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

כל המשתמשים

בחר באפשרות זו כדי לנהל את הגישה לתוכן עבור משתמשים אנונימיים ומשתמשים מאומתים. כברירת מחדל, מוגדר כלל מתן אפשרות עבור כל המשתמשים.

כל המשתמשים האנונימיים

בחר באפשרות זו כדי לנהל את הגישה לתוכן עבור משתמשים שאינם מאומתים.

קבוצות תפקידים או משתמשים שצוינו

בחר באפשרות זו כדי לנהל את הגישה לתוכן עבור תפקידים ספציפיים או קבוצות משתמשים ספציפיות של Windows.

משתמשים שצוינו

בחר באפשרות זו כדי לנהל את הגישה לתוכן עבור חשבון משתמש ספציפי.

החל כלל זה על פעלים ספציפיים

ציון הכלל שחל על פעלי HTTP ספציפיים, כגון GET או POST.

למידע נוסף


תוכן העניינים