השתמש בתיבת הדו-שיח התחברות בתור כדי לבחור את פעולת השירות שבה IIS משתמש כדי לגשת לתוכן מהנתיב הפיזי שצוין עבור האתר, היישום או הספריה הווירטואלית. הנתיב הפיזי יכול להיות נתיב לספריה במחשב המקומי או נתיב לספריה או למיקום משותף במחשב מרוחק.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

משתמש ספציפי

בחר באפשרות זו כדי לספק אישורים עבור חשבון משתמש ספציפי בעל גישה לנתיב הפיזי.

קביעה

פתיחת תיבת הדו-שיח קביעת אישורים שבה באפשרותך להקליד את שם המשתמש והסיסמה עבור חשבון המשתמש בעל הגישה לנתיב הפיזי. משתמש זה ישמש כדי לגשת לכל התוכן בנתיב הפיזי שצוין. לחצן זה יהיה זמין רק כאשר תבחר באפשרות משתמש ספציפי בתיבת הדו-שיח התחבר בתור.

משתמש יישום (אימות מעבר)

בחר באפשרות זו אם ברצונך להשתמש באימות מעבר. בעת בחירה באפשרות זו, IIS משתמש באישורים של המשתמש המבקש כדי לגשת לנתיב הפיזי.

עבור בקשות אנונימיות, IIS משתמש בזהות המוגדרת עבור אימות אנונימי כדי לגשת לנתיב הפיזי. כברירת מחדל, זהות זו היא חשבון IUSR המוכלל.

עבור בקשות מאומתות, IIS משתמש בקבוצת אישורים מאומתת של המשתמש המבקש כדי לגשת לנתיב הפיזי. ודא כי זהות מאגר היישומים המשמשת עבור יישום זה כוללת גישת קריאה לנתיב הפיזי, כך שהמשתמש המאומת יוכל לגשת לתוכן בנתיב הפיזי.

למידע נוסף


תוכן העניינים